Publicat el 18/02/2021

Comprar un habitatge és, probablement, la compra més important de la teva vida: en la gran majoria dels casos només es fa una sola vegada o, com a molt, dues. Si és d’obra nova i tot s’ha fet correctament no hauríem de tenir gaire problemes, però si és de segona mà hem de tenir en compte diversos punts per no equivocar-nos.

Si l’habitatge que vols comprar no és nou, és bàsic saber en quin grau ha perdut les seves prestacions originals, i quant podria costar restituir-les. Això engloba les instal·lacions i tot l’embolcall de l’edifici, com són façanes, cobertes i fonaments. Sovint hi ha problemes o vicis ocults que no són visibles perquè els propis materials d’acabat els tapen.

El parc d’habitatge de la província de Barcelona està força envellit i és probable que hagis de fer front a obres de reforma, rehabilitació i manteniment durant els propers anys. Aquestes actuacions poden variar moltíssim en funció de cada cas i, per tant, els costos també poden ser molt diferents. L’informe de la inspecció tècnica de l’edifici (ITE) ens pot donar una primera orientació.

És important conèixer la capacitat d’adoptar millores per posar-lo al dia dels estàndards i tecnologies actuals, molt per sobre de les de fa unes dècades. Aquí es poden considerar diversos fronts com el consum energètic, el respecte al medi ambient, la salubritat, el soroll, l’accessibilitat i el confort tèrmic. El certificat energètic de l’edifici i l’informe de millores ens poden donar algunes orientacions.

A l’hora de valorar la compra d’un habitatge de segona mà també cal descartar temes legals, com assegurar-se que no hi hagi càrregues i deutes associats a l’immoble, afectacions del planejament urbanístic de l’edifici o del barri, o volums edificats que siguin disconformes amb la normativa.

El saber popular diu que, abans de comprar un cotxe de segona mà, demanis al teu mecànic de confiança que li faci un cop d’ull. Si vols comprar un habitatge, també és molt recomanable demanar una revisió a un arquitecte abans de decidir-te a tirar-ho endavant.

 

Eduard Solsona
www.solsonaibosch.cat

Deixa un comentari