Publicat el 08/02/2017

El Consell Ciutadà Local d’un municipi és un marc de participació en el quals tots els ciutadans interessats poden conèixer, debatre i resoldre, amb una organització presencial i virtual en xarxa, tots aquells temes comunitaris que els afecten. Un grup coordinador, format per representants d’entitats i altres persones reconegudes pel poble, democràticament escollit i periòdicament renovable, serà l’encarregat d’organitzar i gestionar el seu funcionament d’acord amb les seves principals característiques:

No formal. Constituït com una agrupació informal, que des de la senzillesa pretén crear un projecte eficaç, d’acord amb el temps disponible dels membres dels diferents grups d’afinitat, creats per tractar sobre temes específics, que es tancaran una vegada aconseguits els seus objectius.

Autònom. La ciutadania, independentment de l’ajuntament, ha de disposar dels seus propis espais on poder desenvolupar lliurament les seves activitats. Aquesta és la base per crear un teixit social fort que possibiliti el progrés social de les comunitats.

Relacional. Ha de permetre la trobada, reflexió i interrelació entre ciutadans, entitats, tècnics i polítics, que serveixi per implicar la ciutadania en la gestió pública i enriquir les decisions que es prenen des dels organismes públics existents.

Apolític. En el sentit de no pertinença a cap organització política. El grup coordinador impedirà qualsevol intent d’instrumentalització per part de partits polítics o qualsevol altre col·lectiu que desvirtuï el seu propòsit.

 

Josep Aracil i Xarrié
(President
d’Eurosènior)
joarxa@gmail.com

Deixa un comentari