Publicat el 20/05/2004

El que passa és que el progrés de la humanitat fa necessari, imprescindible, l’adquisició de nous coneixements que promoguin canvis científics, culturals i socials. La gent gran no pot quedar exclosa d’aquesta adquisició, suposaria la seva marginació. Està demostrat que l’edat no és un impediment per aconseguir-ho també la falsedat de que la idea de que un baix nivell escolar, inclòs el dels analfabets, és un impediment per a aconseguir nous coneixements, ja que moltes persones d’edat avançada han après a llegir i a escriure. Caldrà, això si, cercar mitjançant diferents proves i mètodes, les formes més adients així com les matèries més adequades per a aixecar el llistó del nivell cultural i de participació de la gent gran. Les persones més valentes, les que s’atreveixin a fer-ho, seran les que en sortiran beneficiades al sentir-se emocionalment útils i necessàries ajudant amb la seva participació a deixar un món millor per les properes generacions. 

Sempre, però, no oblidant en tot moment, el sentit de l’humor i el passar-ho bé amb activitats voluntàries i no imposades.

Deixa un comentari