Publicat el 01/01/2022

Coneixes els sistemes de grups sanguinis?

Un grup sanguini és una classificació que s’utilitza per agrupar la sang humana en diferents tipus, d’acord amb la presència o absència de certs marcadors en la superfície dels glòbuls vermells. Els quatre tipus principals són A, B, O i AB.

La primera sospita de l’existència dels grups sanguinis es va començar a manifestar a principis del segle XX, quan els metges van adonar-se que el motiu del fracàs freqüent de les transfusions era la incompatibilitat entre la sang del donant i la del receptor. El 1901, el patòleg Karl Landsteiner va descobrir que existien dos tipus de proteïnes marcadores o antígens que va denominar A i B. També va observar que el plasma conté dos tipus d’anticossos que reaccionen amb les proteïnes dels glòbuls vermells i els va anomenar anticossos anti-A i anti-B. D’aquesta manera va establir tres tipus de grups sanguinis: A, B i O. Un any més tard va completar la classificació amb un altre més: AB.

Les investigacions de Landsteiner van continuar i, el 1940, juntament amb Alexander Salomon Wiener, va descobrir un altre antigen en els glòbuls vermells, que van batejar com a factor Rh i que és conegut també com a antigen D. Si hi ha presència d’aquest antigen, el glòbul serà Rh positiu i si hi ha absència, serà Rh negatiu.

Avui dia les dues classificacions més importants de la sang humana són el sistema ABO i el factor Rh, però hi ha més de 300 antígens que poden estar a la superfície dels glòbuls vermells i que són els que marquen els grups sanguinis, depenent de si hi són o no.

Els quatre grups sanguinis bàsics són A, B, AB i O, i cadascun d’ells pot ser Rh positiu o negatiu. Les persones del grup A tenen l’antigen A, les del B l’antigen B, les del grup AB tenen els dos antígens i les del grup O no en tenen cap.

A les persones amb el tipus sanguini O- se’ls denomina donants universals, ja que poden donar la seva sang a qualsevol persona. En canvi, a les del grup AB+ se les coneix com a receptors universals, perquè poden rebre la sang de qualsevol persona.

Redacció La Clau

Deixa un comentari