Publicat el 16/11/2023

Com fer l’aprenentatge infantil més eficaç.

 

El rol mediador de l’adult en el procés d’aprenentatge dels nens i nenes permet facilitar-los satisfactòriament una millor comprensió del seu entorn. Tot seguit, us expliquem diverses maneres que apunten els entesos que poden afavorir aquest aprenentatge, per fer-lo més eficaç i qualitatiu.

Atendre els senyals que fan els infants i seguir els seus interessos és una d’aquestes claus. Per exemple, es pot fer anomenant l’objecte o acció del seu interès, responent al nen quan somriu o balbuceja en fer una acció, o bé parlant-li del que està succeint.

Una altra fórmula que l’adult pot fer servir en l’aprenentatge és la introducció de nous conceptes, parlant de tot el que hi ha a l’entorn. També expandir el coneixement; per exemple, quan es llegeix un conte que va d’un gat i el nen fa «miau!», se li poden donar detalls sobre com podria ser aquest animal.

Jugar continua sent la principal metodologia per aprendre, a més de ser un procés divertit per a tots els implicats. Per mitjà del joc, l’adult pot introduir reptes i problemes que els nens i nenes hauran de resoldre. Cal no desaprofitar aquest espai tan interactiu i totes les possibilitats que comporta.

I, per acabar, un darrer suggeriment és reconèixer i reforçar els objectius assolits en l’aprenentatge, felicitant el nen amb aplaudiments, petons i verbalitzant que els seus esforços estan obtenint resultats positius.

Redacció La Clau

Deixa un comentari