Publicat el 20/06/2007

<P ALIGN=JUSTIFY>Aquestes persones tenen, però, la possibilitat d’esforçar-se i superar el seu entorn convertint-se en carbó, la qual cosa està a l’abast de la majoria de persones.
És molt desencisador observar com moltes persones que potencialment podrien ser molt millor del que són, no tenen la suficient força moral per intentar-ho. Quan ens trobem amb alguna d’aquestes persones, en les quals s’han dipositat expectatives positives, pensant que realment poden ser millor del que són, i es veu que persisteixen a seguir sent terregada, se sent la tristor d’una esperança fallida. Aquesta constatació, no exclou continuar creient que totes les persones, sense cap tipus d’exclusió, poden, si s’ho proposen, convertir-se en carbó en lloc de continuar essent terregada.</P>

Deixa un comentari