Publicat el 31/03/2010

Finalment, una altra sortida, la de l’aparcament de la gent gran dependent en residències geriàtriques, que a poc a poc va minant la seva autoestima, funcionant massa vegades, com el negoci dels vells, tot i que avui dia comença a ser àmpliament qüestionada en molts països de la UE, fins a l’extrem que a Dinamarca una llei de l’any 1987 prohibeix la seva construcció.
El Moviment Sènior plenament conscient d’aquest repte històric, és qui en aquests moments, sembla tenir les idees més clares sobre què cal fer.
Cal entendre que el repte no és econòmic sinó cultural. Es tracta d’especificar el paper que han d’assumir els sèniors liderant les transformacions socials per canviar una societat obsoleta. El Consell Sènior de Premià, creador del Moviment Sènior, després de més de 12 anys de funcionament, ha aconseguit tenir una clara visió de futur per saber què cal fer, l’empenta necessària per fer-ho i, finalment la confiança imprescindible per aconseguir-ho.

Deixa un comentari