Publicat el 03/03/2021

Noticias en Salud, diari en línia de notícies del sector de la salut, analitza en un article la possibilitat que experimentem cert canvis de personalitat en envellir. Segons expliquen, la personalitat és el patró de pensaments, sentiments i comportaments que són exclusius d’una persona i la gent tendeix a pensar que és una cosa fixa. La veritat, però, és que els psicòlegs indiquen que no funciona així, sinó que és un fenomen de desenvolupament.

A curt termini el canvi pot ser imperceptible. Hi ha estudis longitudinals, en els quals els investigadors van examinar les personalitats dels participants amb regularitat durant molts anys, que suggereixen que la nostra personalitat és realment estable en escales de temps més curtes.

D’acord amb les investigacions, naixem amb temperaments únics i els que manifestem de nens corresponen als trets de personalitat d’adults. És a dir, que el temperament anterior sembla afectar l’experiència de la vida posterior. Un estudi de 1995 que va seguir nens des dels 3 fins als 18 anys, va demostrar que els nens més tímids tendien a convertir-se en adolescents més infeliços.

Al llarg dels anys la personalitat canvia, però ho fa lentament. El 1960, els psicòlegs van enquestar més de 440.000 estudiants de secundària que van respondre a preguntes de tot tipus. Cinquanta anys després, els investigadors van localitzar 1.952 d’aquests exalumnes i els van fer la mateixa enquesta. Els resultats van mostrar que van obtenir puntuacions molt més altes que quan eren adolescents en preguntes que mesuren la calma, la confiança en si mateixos, el lideratge i la sensibilitat social.

Una vegada i una altra, els estudis longitudinals han trobat resultats similars. Això evidencia que la personalitat tendeix a «millorar» amb el temps. Els psicòlegs anomenen això el «principi de maduresa». Les persones es tornen més extravertides, emocionalment estables, agradables i conscients a mesura que envelleixen. Algunes ho fan menys que d’altres, però en general el principi de maduresa s’aplica a tothom.

L’evidència també apunta que no canviem per esdeveniments dramàtics de la vida, sinó que, segons asseguren alguns psicòlegs, aquests esdeveniments el que fan és reforçar la nostra personalitat a mesura que portem la nostra manera de ser a aquesta situació particular.

 

Redacció La Clau
Font: https://www.noticiasensalud.com

Deixa un comentari