Publicat el 18/02/2009

Un clar exemple és el fet totalment inacceptable que només quatre aprofitats lladres capitalistes hagin fet trontollar tot el sistema financer mundial. Tampoc no s’acaba d’entendre que, si en la gran crisi passada de l’any 1929, les mesures que van posar en marxa la classe política van consistir a donar feina als aturats, en la crisi actual, en lloc de fer una cosa semblant, s’estiguin donant diners als qui han provocat la crisi.
S’acostuma a afirmar que per solucionar un problema cal tenir, en primer lloc, consciència del mateix i també que la histìòria no posa mai sobre la taula problemes que no tenen solució, la qual cosa és completament vàlida en les circumstàncies actuals. Una tercera part de la societat envellida, com es preveu que passarà dintre de pocs anys i amb una esperança de vida que superarà amb escreix els cent anys és difícilment compatible amb el sistema capitalista que d’una forma inhumana aparca la gent gran dependent en residències geriàtriques.

Deixa un comentari