Publicat el 14/06/2022

Descobreix tots els avantatges de la climatització invisible.

 

Millora l’estètica de l’habitatge i augmenta el confort i l’eficiència energètica.

 

La climatització invisible permet, amb una sola instal·lació, gaudir de calefacció a l’hivern i refrigeració durant els mesos d’estiu en tot l’habitatge a una temperatura homogènia. És una alternativa als sistemes de climatització tradicionals que suposa un estalvi més gran i més sensació tèrmica de confort. Us n’expliquem els avantatges.

La climatització invisible consta d’un circuit de canonades que cobreix tota la superfície de la casa. Aquest sistema consisteix en la impulsió d’aigua a temperatura mitjana (a l’entorn dels 40 graus en mode calefacció i uns 16 graus en mode refrigeració).

Un dels avantatges de la climatització invisible és que es té una temperatura homogènia en tota la casa.

Un altre benefici és l’estalvi d’energia respecte a altres sistemes. Com que treballa amb aigua a baixa temperatura en calefacció i alta temperatura en refrigeració, es millora el rendiment del sistema generador d’energia.

És compatible amb totes les fonts energètiques. L’objectiu és oferir solucions optimitzades de cara a la salut, el consum, els costos i l’estalvi energètic i mantenir una temperatura de confort en l’habitatge, a més de reduir l’impacte mediambiental de la climatització dels habitatges.

En la climatització invisible no són necessaris radiadors ni reixetes de ventilació. Per tant, es disposa de més espai per a la decoració, sense obstacles en les parets.

A més, es pot utilitzar amb qualsevol mena de paviment, encara que els paviments ceràmics i de pedra són els més adequats, donada la seva alta conductivitat tèrmica.

Pel que fa als sostres radiants, se sumen al confort i eficàcia dels sòls radiants i es poden instal·lar en obres de rehabilitació. La manera més senzilla és recórrer a uns panells en els quals les canonades ja vagin muntades. La seva instal·lació és semblant a la d’un fals sostre convencional i l’instal·lador ha de realitzar la seva connexió hidràulica.

Apostar per la climatització invisible ens permetrà disposar del millor sistema de climatització existent actualment. A més, en eliminar elements visibles de la calefacció, es millorarà l’estètica de l’habitatge, s’augmentarà el confort i s’incrementarà l’eficiència energètica.

 

Decoracion2.com

amic logo

amic logo

Deixa un comentari