Publicat el 05/04/2017

La tinença responsable d’animals de companyia (gossos, gats i fures), consisteix, bàsicament, a identificar els animals amb un microxip (obligatori), donar-los d’alta al cens municipal (obligatori), posar-los una placa al collar amb nom i telèfon del propietari (obligatori), vacunar-los (recomanat sempre), esterilitzar-los (obligatori en cas d’adopció, recomanat sempre), no fer-los criar ni vendre’ls (si no es té la condició de nucli zoològic registrat), desparasitar-los, donar-los alimentació adient, aixopluc i exercici diari, recollir-ne les deposicions, portar-los periòdicament al veterinari i no abandonar-los mai.
La manera com una societat té cura dels animals és un dels grans indicadors del nivell cultural i de desenvolupament real d’un país.

Obligacions
Els propietaris d’animals han de mantenir-los en bones condicions higienicosanitàries, de benestar i de seguretat, d’acord amb les característiques de cada espècie. A més, la persona posseïdora d’un animal ha de donar-li l’atenció veterinària bàsica per garantir-ne la salut.
Han de proporcionar-li l’aliment, l’aigua, l’allotjament i les condicions ambientals d’espai, ventilació, humitat, temperatura, llum, aixopluc i cures necessàries per evitar que l’animal pateixi cap sofriment i per satisfer les seves necessitats vitals.
Els gossos i els gats han d’anar identificats, almenys, mitjançant un microxip homologat implantat.
Quan traieu el gos a passejar heu de dur-lo amb la corretja i respectar els indrets per on passeu: deixeu-los tan nets com estaven. Si no hi ha llocs especials perquè el gos faci les seves necessitats, caldrà que ho recolliu.
Cada municipi té unes condicions diferents pel que fa a la tinença d’animals (recomanem revisar les ordenances de cada municipi), però generalment les condicions són les següents:

  •  Respectar els espais destinats als infants, els jardins i els parcs.
  • Recollir les deposicions fecals i netejar els elements afectats per les deposicions.
  • Inscriure’ls al Registre censal municipal.
  • Notificar al Registre censal municipal la baixa, la cessió o canvi de residència de l’animal, així com la seva sostracció o pèrdua.
  • La persona responsable del gos ha de portar el document identificatiu del cens de l’animal.
  • El gos ha d’anar lligat amb un collar i una corretja o cadena que no ocasioni danys a l’animal.

 

 

Redacció La Clau

Deixa un comentari