Publicat el 06/02/2018

Què és la demència senil?

Pèrdua progressiva de les funcions cognitives, memòria, pensament abstracte, judici, llenguatge, capacitat per realitzar tasques complexes, identificació i reconeixement de subjectes i objectes, elaboracions mentals objectives i canvis de personalitat, conservant intactes els mecanismes d’alerta i el nivell de consciència.

La malaltia d’Alzheimer

És la causa més freqüent de demència irreversible en adults.

És un tipus de lesió cerebral orgànica. El seu deteriorament intel·lectual progressa gradualment des de l’amnèsia fins a la incapacitat total. Es caracteritza per una atròfia cerebral i un nombre excessiu de cabdells neurofibril·lars i plaques neurítiques localitzades al còrtex cerebral.

Símptomes de la malaltia d’Alzheimer

Cognitius

 • Amnèsia (dificultat per recordar)
 • Afàsia (dificultat per parlar i entendre)
 • Apràxia (dificultat per al
  moviment)
 • Agnòsia (dificultat per al reconeixement)
 • Trastorns de l’aprenentatge
 • Trastorns del judici
 • Desorientació

Neurològics

 • Convulsions
 • Contractures musculars
 • Alteracions dels reflexos
 • Conductes paradoxals
 • Trastorns sexuals
 • Inadaptació social
 • Trastorns de la personalitat
 • Tremolor
 • Incoordinació motriu
 • Acatísia (incapacitat de mantenir-se quiet)

Funcionals

Dificultats per:

 • Caminar
 • Menjar
 • Vestir-se / rentar-se
 • Mantenir la llar
 • Gestionar els diners

Conductuals

 • Reaccions catastròfiques
 • Atacs de furor
 • Episodis d’eufòria i depressió
 • Violència
 • Apatia
 • Vagabunderia
 • Trastorns del son
 • Llenguatge obscè
 • Al·lucinacions
 • Idees delirants
 • Robatoris
 • Paranoia
 • Gustatives
 • Olfactòries

Símptomes Associats

 • Delírium
 • Alteracions sensorials
 • Auditives
 • Visuals

El Tractament

Hi ha fàrmacs que maquillen els símptomes o que retarden lleugerament el deteriorament, però actualment no hi ha un tractament curatiu eficaç per la malaltia de l’Alzheimer.

No obstant això, com a cuidadors podem fer moltes coses per frenar una mica l’accelerat progrés de deteriorament intel·lectual i per millorar la qualitat de vida d’una persona amb demència, sigui quina sigui la seva tipologia.

Tractament no farmacològic

 • Simplifiqueu la comunicació verbal amb el malalt: parleu-li amb frases curtes, deixant-li temps perquè processi la informació i mirant-li la cara.
 • Eviteu fer canvis en l’entorn, tot i que cal adaptar-lo per evitar accidents.
 • Manteniu al màxim els hàbits socials del malalt.
 • Manteniu la seva activitat física i mental mitjançant una correcta estimulació.
 • Aconseguiu una nutrició i hidratació adequades.
 • Eviteu l’ús de fàrmacs innecessaris i amb efectes secundaris.
 • Corregiu defectes sensorials.

Pautes de comunicació per atendre les persones amb Alzheimer

 • Escolliu paraules senzilles i frases curtes, i utilitzeu un to de veu amable i tranquil.
 • Eviteu parlar-li com si fos un nadó o parlar d’aquesta persona com si no hi fos.
 • Reduir distraccions i sorolls ajuda a la persona a concentrar-se en allò que se li està dient.
 • Anomeneu la persona pel seu nom, assegurant-vos abans de parlar-hi que està prestant atenció.
 • Permeteu que es prengui el temps suficient per respondre. Aneu amb compte de no interrompre. Si la persona amb alzheimer està esforçant-se per trobar una paraula o comunicar un pensament, tracteu amablement de proporcionar-li la paraula que està buscant.
 • Mireu de presentar les preguntes d’una manera positiva.

Espai terapèutic Maresme
Maribel Xufré (Avaluacions clíniques i neuropsicològiques)

Deixa un comentari