Publicat el 22/01/2021

«La mare té alzheimer». L’impacte causat per aquesta frase pot ser més o menys gran segons el coneixement que tingueu de la malaltia, els recursos econòmics, la xarxa familiar i d’amistats amb què compteu i el lloc on viviu pels recursos a què pugueu accedir.

La manera d’afrontar aquesta notícia per part de la família o l’entorn més proper és clau per donar una resposta ràpida a aquelles necessitats que es van plantejant dia a dia, tant les de la persona malalta com les d’aquelles que en teniu cura.

La malaltia d’Alzheimer, com altres malalties discapacitants, progressa de diferent manera en cada persona, motiu pel qual les necessitats són diferents. En no haver-hi solucions definitives, la família s’enfronta a un seguit de preses de decisions que a la llarga poden incidir tant en la qualitat de vida de la persona malalta com en la vida diària de la família.

Així, es presentaran un munt de dubtes a l’hora d’organitzar les cures, com ara els usos del temps, i a més pot aparèixer la idea d’ingrés a residència, que provoca molt d’estrès en el si familiar.

En aquests moments tan difícils per a la família és de gran ajuda l’assessorament de professionals del sector, que el realitzen en processos breus (per la necessitat d’immediatesa en la resolució de qüestions pràctiques) i acompanyen les persones implicades en les cures en l’obtenció d’una fotografia clara de la situació actual i real, a fi de definir un pla de cures ajustat tant a la persona com als membres de la família i de poder prendre decisions honestes i coherents.

 

CUIDANTE
Magda Julià, psicòloga
Cristina Nagore, terapeuta ocupacional

Deixa un comentari