Publicat el 10/12/2008

Un bon alcalde que no accepti convertir-se en comparsa per conservar la seva poltrona i no es vulgui sotmetre al xantatge d’aquest vot decisiu, si té una visió moderna de la política municipal podria prescindir d’aquests regidors i crear un equip format pels regidors més preparats de diferents partits, als quals se li poden afegir altres persones, mitjançant la creació de càrrecs de confiança que gestionin àrees
determinades que requereixin un alt grau de capacitat de gestió. Aquest plantejament té l’inconvenient de ser poc utilitzat, per la manca d’alcaldes, que no es volen rodejar de regidors vividors i sí dels millors, i per tant preparats per posar-lo en funcionament, o també perquè siguin els mateixos partits polítics qui ho impedeixin.

Deixa un comentari