7 ‘fake news’ sobre velocitat que desmenteix la DGT | La Clau -Revista gratuïta del Maresme
Publicat el 29/05/2019

La nova limitació de la velocitat màxima en carreteres convencionals a 90 km/h ha fet que corrin per Internet algunes notícies falses. La DGT n’ha recopilat set per explicar quines són certes i quines no:

1- «La velocitat no influeix en el resultat de l’accident, perquè els cotxes actuals són més segurs». Mitja veritat. És cert que els cotxes actuals són més segurs; de fet, la capacitat d’absorbir energia en cas d’impacte multiplica la d’un vehicle de fa 10 anys. Tot i així, com més gran és la velocitat, més risc de lesió hi ha, ja que l’energia cinètica augmenta amb la velocitat.

2- «La mesura de reduir la velocitat només té afany recaptatori». Fals. Segons la DGT, la reducció del límit de velocitat respon exclusivament a criteris de seguretat i es basa en les recomanacions de les principals entitats dedicades a la seguretat viària a Europa.

3- «La DGT manipula les xifres perquè sembli que la velocitat influeix més». Fals. Álvaro Gómez, director de l’Observatori Nacional de Seguretat Viària, assegura que la DGT utilitza dos tipus de xifres per analitzar l’impacte de la velocitat sobre la sinistralitat: la velocitat com a factor concurrent en els accidents, i dades d’estudis científics imparcials.

4- «En reduir el límit de velocitat hi haurà més densitat de trànsit i més perill en els avançaments». Fals. El trànsit depèn del nombre de vehicles que accedeixen a una via, el canvi de velocitat només tindrà influència sobre la intensitat. Quant als avançaments, seran menys necessaris perquè tant turismes com autobusos ara tenen el mateix límit màxim de 90 km/h.

5-«Si vaig sol i la carretera és recta, no hi ha risc per anar més ràpid». Fals. Segons dades extretes de la DGT, el 39 % de les persones mortes en carreteres convencionals van tenir l’accident sols, sense cap altre vehicle implicat.

6- «A menor velocitat, més distraccions». Sense proves. No hi ha evidències que donin suport a aquesta afirmació. En canvi, sí que hi ha evidències que a més velocitat, més fatiga i, per tant, més probabilitat de distracció.

7- «Estic cansat de recórrer quilòmetres a la carretera i no he patit cap accident». Falsa percepció. Si es té en compte el risc de tots els conductors, la diferència de circular a una velocitat o a una altra suposa desenes de vides. Segons un estudi realitzat pel departament de Transport del Regne Unit, el risc de morir en accident a 96 km/h és del 92 %, i del 65 % a 80 km/h.

 

Redacció La Clau
Font: http://revista.dgt.es

Deixa un comentari