Publicat el 23/11/2015

A partir d´aquesta setmana l’Ajuntament d´Argentona posa a disposició dels ciutadans la Seu electrònica, mitjançant la qual l´usuari pot accedir a la informació i als serveis de l’administració titular amb les mateixes garanties que ho farien a la seu física.
Es tracta d´una eina més de proximitat de l´administració, que posa a l´abast de la ciutadania la informació i els serveis municipals mitjançant aquesta oficina virtual.

A la Seu s´hi pot accedir a través del web https://seuelectronica.argentona.cat/catala i des de l´apartat de tràmits i gestions del web municipal.

En aquesta oficina virtual es pot consultar informació com els anuncis i edictes, accedir al Perfil del Contractant així com les ordenances i reglaments municipals, entre altres.
A l´apartat de tràmits ja es poden realitzar una trentena de procediments de manera telemàtica, com la reserva de sales, la presentació d´una instància, la sol.licitud de llicència de guals,  així com diversos certificats Aquest llistat de tràmits que es poden realitzar de manera telemàtica s´aniran ampliant progressivament.

CERTIFICAT DIGITAL

Es recorda que des d´aquest estiu l´Ajuntament d´Argentona ha esdevingut una entitat de registre per tal que els ciutadans i ciutadanes puguin obtenir el certificat digital idCAT.
L´idCAT és un identificador digital que garanteix la identitat de les persones a Internet. Permet operar amb diferents administracions i, a més, assegura la integritat de les dades que s’envien, així com la seva confidencialitat, ja que està emès pel Consorci Administració Oberta de Catalunya – Consorci AOC.
També permet fer d´altres operacions, com ara signar correus, documents electrònics i formularis web. Sense la signatura electrònica els tràmits telemàtics no tenen validesa, ja que la xarxa electrònica no ofereix el nivell de seguretat necessari per garantir les vostres dades.

Deixa un comentari