Publicat el 11/01/2022

Durant el primer semestre de 2022 a Argentona es duran a terme els treballs de diagnosi

 

L’Ajuntament d’Argentona ha posat en marxa els treballs per a l’elaboració del nou Pla Local de Joventut, l’eina que ha de regir les polítiques municipals i la planificació en matèria de Joventut al municipi en els propers anys, per al període 2023-2027.

Durant els primers sis mesos d’aquest 2022 es farà el disseny d’una diagnosi, que permeti analitzar i actualitzar els indicadors clau d’Argentona i recollir dades rellevants a nivell demogràfic, social i econòmic, per tal de dibuixar una radiografia de la realitat dels joves i les polítiques de Joventut al municipi.
Es constituirà un grup motor que participarà en sessions de debat i deliberació i que dinamitzarà també el procés d’elaboració de la diagnosi i el Pla.

La Fase de diagnosi contempla també una vessant d’anàlisi social, que es desenvoluparà a través de diversos tallers participatius amb joves, que pretenen fer aflorar les necessitats dels joves i recollir propostes d’actuació o millores de les polítiques actuals, així com la difusió d’altres recursos, com una enquesta, entre d’altres.

Aquest procés de diagnosi es tancarà amb la difusió del treball realitzat i un retorn als actors i agents participants i que permetrà avançar posteriorment en la definició d’objectius i el disseny de les estratègies i actuacions que definiran el nou Pla Local de Joventut.

Per a més informació us podeu adreçar al Servei de Joventut de l’Ajuntament d’Argentona www.argentona.cat/joventut

Redacció
Imatge i font: Ajuntament d’Argentona

 

Deixa un comentari