Publicat el 22/11/2021

Durant els darrers mesos s’han executat treballs de descontaminació de l’indret després que es trobessin petites concentracions de mercuri en les primeres cates d’identificació del sòl

Avui dilluns 22 de novembre ha quedat habilitat per a ús d’aparcament provisional el solar delimitat pels carrers Porvenir, Ventura Gassol i Torrent de la Batlloria, al barri de Coll i Pujol.
La reobertura d’aquest espai s’ha produït després que durant els darrers mesos s’hagin executat treballs de descontaminació de l’indret per eliminar petites concentracions de mercuri que es van trobar en les primeres cates d’identificació del sòl mentre es feien les tasques d’arranjament del solar.
Després de detectar les restes de mercuri es va redactar un pla de treball amb el vistiplau de l’Agència Catalana de Residus per avaluar el risc per a la salut dels treballs d’extracció del metall, establir uns paràmetres d’actuació i iniciar les tasques d’excavació selectiva dels sòls i el transport i la gestió del mercuri en abocadors autoritzats.

L’àmbit d’actuació dels treballs de condicionament del solar situat al carrer Porvenir té una superfície d’aproximadament 5.500 m². Les tasques d’arranjament han tingut un cost final de 400.000 €.

Redacció
Imatge i Font: Ajuntament de Badalona

 

 

Deixa un comentari