Publicat el 29/01/2021

El Ple del mes de gener ha aprovat la validació del Text Refòs de l’aprovació definitiva del Pla Parcial de can Reig. Un planejament urbanístic inclòs en el Pla General del 2013

Després d’una llarga tramitació, finalment el ple d’aquest mes de gener ha aprovat la validació del Pla parcial de can Reig. Aquest planejament derivat està avalat pels informes favorables de la Generalitat i consensuat amb el Consell de Territori municipal qui ha introduït prescripcions que en milloren determinats aspectes.
Amb aquesta fita s’espera poder reforçar a mig termini l’oferta d’habitatge assequible a Vilassar, tal i com es contempla entre les prioritats del Pla Municipal d’Habitatge elaborat l’any 2018.
El Pla inclou un 40 % d’habitatge protegit (HPO) en aquest sector que llinda amb el Camí de Mataró, La Fornaca i Sant Sebastià, un percentatge que suposa la construcció de 104 habitatges protegits, una part dels quals dedicats a lloguer, la principal mancança del Vilassar actual.

La urbanització d’aquest sector on ara hi ha horts i hivernacles, suposarà, a banda de l’ampliació del parc d’habitatge, la creació de zones d’aparcament, zones verdes i, també, s’hi concentrarà una zona d’equipaments i serveis.
Amb la ordenació d’aquest espai s’establirà un eix transversal de connexió directa entre la urbanització de La Fornaca i el nucli urbà, amb una via que faciliti una mobilitat sostenible.

 

Deixa un comentari