Publicat el 19/01/2022

Segons les dades del padró, a 31 de desembre de 2021 a Alella hi havia un total de 10.148 persones empadronades

 

Ara sí, ja es pot dir que Alella supera els 10.000 habitants. En els darrers anys hi ha hagut alguns moments que s’ha assolit aquesta xifra, però no s’ha vist reflectida a les dades oficials, ja que el darrer recompte estadístic és de l’1 de gener de 2021. Tot i que pot haver-hi algunes variacions, les dades de tancament de l’any fan preveure que aquesta vegada sí que se supera clarament la línia dels 10.000.

La dada definitiva no es publicarà fins a mitjans d’any,  un cop s’hagi realitzat la depuració i actualització dels padrons, el marge és prou ampli per garantir que Alella ha passat a la franja de municipis de més de 10.000 habitants.

De 13 a 17 regidores i regidores
En la pràctica el pas de 9.000 a 10.000 no té conseqüències directes per a la ciutadania, ni tampoc per als serveis que presta l’Ajuntament. Alella continuarà sent un poble, perquè el canvi de xifra no suposa una modificació de nivell territorial. La principal variació es produirà en l’àmbit polític i organitzatiu de l’Ajuntament.  En les properes eleccions els veïns i veïnes en comptes de 13 regidors i regidores, hauran de triar 17 representants, que són els càrrecs electes que corresponen a un municipi de més de 10.000 habitants.

Augment lent i progressiu
El canvi de xifra s’ha assolit a poc a poc, sense que s’hagin produït grans variacions, ja que no hi ha hagut un augment del parc d’habitatges. Aquest increment moderat i progressiu, s’explica sobretot per la conversió de segones residències en llars habituals, i pel que fet que algunes persones que no estaven empadronades hagin decidit empadronar-se al municipi. La pandèmia i la irrupció del teletreball ha ajudat a consolidar aquesta tendència.

Per barris, el Casc Urbà i l’Eixample concentren un 40% del conjunt de la població i la resta està distribuïda de forma desigual pels diferents barris del municipi, sent Alella de Mar el més poblat. Les dones superen per poc als homes, ja que representen el 51% de la població.

Més de setanta nacionalitats
Per edats, la franja més nombrosa és la de 40 a 49 anys, que és en la que es troben 1.713 veïns i veïnes del poble. Més del 40% de la població és menor de 40 anys i més d’un 28% (2.858 persones) tenen més de 70 anys.
Destaca la gran diversitat de procedències que acull el municipi, on hi ha empadronades persones de més de setanta nacionalitats diferents. Itàlia, França, Rússia i la Xina són les procedències més nombroses de fora de l’Estat.

Distribució de la població per barris

Casc Urbà………………………………………. 2.338
Eixample………………………………………… 1.759
Alella de Mar……………………………………1.644
Mas Coll…………………………………………….878
Alella Parc………………………………………….686
Can   Sors…………………………………………..661
Can    Comulada. ………………………………580
Nova Alella…………………………………………482
Els Garrofers………………………………………292
Canonge……………………………………………. 236
Vallbona……………………………………………. 213
Ibars Meia…………………………………………. 192
Can Magarola…………………………………….140
Font de Cera………………………………………..47

Total.………………………………………….   10.148

 

Redacció
Imatge i font: Ajuntament d’Alella

 

Deixa un comentari