Alella. Les obres de substitució de les canonades d´aigua de Mas Coll començaran aquest mes | La Clau -Revista gratuïta del Maresme
Publicat el 04/01/2012

L’Ajuntament executarà a començament d’any les obres de substitució d’una part de les canonades d’abastament d’aigua del barri de Mas Coll, amb l’objectiu de resoldre els problemes d’avaries en el subministrament que pateixen els usuaris d’aquest sector com a conseqüència del precari estat de les instal·lacions.
Els treballs començaran després de Reis per no ocasionar molèsties al veïnat durant les festes nadalenques, i tenen una durada prevista d’un mes i mig. El projecte preveu la substitució de mig quilòmetre de canonades dels carrers de La Selva, Vallès, Cerdanya i Urgell. Les interconnexions proposades permetran donar aigua per diferents punts, estabilitzant les pressions i els cabals de tal manera que en cas d’incidència no es vegi afectat un nombre gaire elevat d’abonats. 
Les obres van ser adjudicades al novembre a l’empresa Hidrocanal SL per un import de 99.973€ que seran finançats amb una subvenció del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) de 60.000€ i amb romanent de tresoreria de l’Ajuntament.
A la contractació es va tenir en compte la incorporació de diverses millores tècniques, com ara l’ampliació del diàmetre de la canonada de 75 a 125mm per a la xarxa d’hidrants, així com la pavimentació amb formigó armat d’un tram que actualment és de sauló del vial perimetral de la plaça dels Països Catalans. A més, l’empresa adjudicatària també es compromet a arranjar 150 metres quadrats de voreres en mal estat del municipi.

Deixa un comentari