Alella. El pressupost municipal de 2012 supera els 10,7 milions d´euros | La Clau -Revista gratuïta del Maresme
Publicat el 29/01/2012

Els comptes generals s´han aprovat inicialment el dijous 26 de gener amb els vots a favor d´ERC+SxA i PSC, i el vot en contra de CiU, Gd´A i PP
El Ple municipal ha aprovat inicialment el dijous 26 de gener el pressupost de l’Ajuntament d’Alella per a l’exercici 2012, que enguany ascendeix a 10.787.195 euros, la qual cosa suposa una rebaixa del 0,44% (47.903 euros menys) del pressupost inicial de 2011. Els comptes generals han estat elaborats tenint molt present l’actual conjuntura econòmica i la previsible rebaixa de les aportacions procedents d’altres administracions, però amb la voluntat de mantenir les polítiques socials i nivells de serveis que es presten a la població sense posar en perill l’estabilitat econòmica.
Els pressupostos s´han aprovat inicialment amb els vots a favor d’ERC+SxA i PSC i el vot en contra de CiU, Gd’A i PP. Durant la sessió plenària, l’alcalde d’Alella, Andreu Francisco, va qualificar el pressupost de “continuista i realista”
i va recordar que l’Ajuntament d’Alella és un dels pocs de Catalunya que té una situació financera sanejada i ha pogut tancar els darrers vuit exercicis amb romanents positius sense renunciar a les inversions i als serveis.
L’increment de l’IBI aprovat pel Govern de l’Estat suposarà a Alella un augment del 10% d’aquest impost en els exercicis 2012 i 2013
. Aquest increment, que tot i no ser volgut és d’obligat compliment per a l’Ajuntament, s’afegeix a l’augment del 2,7% derivat de la modificació del coeficient municipal de 0,72 al 0,74% de les ordenances fiscals  provades al Ple d’octubre.
Prop de 800.000 euros d’inversions
El pressupost de 2012 contempla inversions per valor de 776.250 euros, un terç de les quals es pagaran amb recursos propis de l’Ajuntament i la resta amb quotes urbanístiques. Entre les actuacions previstes destaquen les obres d’urbanització de Cal Vell -l’últim nucli pendent de recepcionar per part de l’Ajuntament- que suposaran una inversió de prop de mig milió d’euros (486.500 euros) finançats, majoritàriament, amb contribucions dels residents. L’Ajuntament té previst invertir en aquest sector 75.000 euros complementaris a les aportacions dels residents.
Dins del capítol d’inversions cal destacar també els 115.000 euros destinats a la reforma d’edificis municipals, com ara el condicionament de l’antiga escola Fabra i d’altres despeses de menor quantia adreçades a la millora de la via pública que es destinaran a mobiliari  urbà (19.000 euros), senyalització i instal•lació de pilones i baranes (18.000 euros) pavimentació de carrers (19.000 euros), millora de la xarxa d’hidrants (20.000 euros) i remodelació de parcs (9.000 euros).
Amortització de préstec
Als prop de 800.000 euros  destinats enguany a inversions cal afegir els 211.000 euros  que es destinaran a l’amortització de préstec de 3,4 milions d’euros subscrit amb el BBVA per l’avançament de les obres d’ampliació de l’Escola Fabra.   
Ni un pas enrere en depeses socials i serveis
Els pressupostos de 2012 segueixen la mateixa premissa que els de l’exercici anterior: reduir la despesa corrent sense rebaixar els serveis que es presten a la població i garantir el manteniment general del municipi. Així, s’incrementen les consignacions a les àrees relacionades amb els serveis a les persones i la cura de la via pública, com ara Serveis Urbans, Educació, Serveis Socials, Mobilitat, Salut Pública i Joventut.
També veuen incrementades lleugerament les seves partides les àrees vinculades a l’activitat econòmica com Turisme i Emprenedoria, Comerç i Ocupació i Innovació. Aquests increments són possibles gràcies als reajustament d’altres àrees com a Cultura i Festes, Administració, Territori i Medi Ambient, Obres Públiques, Governació, Comunicació i Alcaldia. Participació Ciutadana i Cooperació Internacional es mantenen en els mateixos nivells de l’exercici anterior.

Deixa un comentari