Publicat el 07/09/2020

L’objectiu dels ajuts es el de promoure l’activitat econòmica local i vetllar per la desocupació al municipi

L’Ajuntament del Masnou ofereix ajuts per pal·liar les conseqüències en la situació econòmica i financera del teixit productiu local que ha causat la crisi sanitària de la COVID-19. Les subvencions es vehiculen a través de tres línies i el termini de presentació de sol·licituds es va obrir el passat mes de juny i finalitzarà el proper 30 d’octubre.

Les línies d’ajut són les següents:
Línia 1. 
Ajuts al manteniment del teixit empresarial del Masnou, que tenen per objecte donar suport econòmic al manteniment de l’activitat econòmica local que han hagut de tancar en aplicació del Reial decret 463/2020.

Línia 2. Ajuts destinats al manteniment de l’ocupació al Masnou, que tenen per objecte donar suport econòmic a les empreses locals que han hagut de tancar en aplicació del Reial decret 463/2020 i que, tot i això, han mantingut contractat com a mínim el 50% del personal que hi treballava amb anterioritat a l’entrada en vigor de l’estat d’alarma, sense modificar llurs condicions laborals anteriors.

Línia 3. Ajuts destinats al suport a l’adequació i la reorientació d’activitats, que tenen per objecte donar suport econòmic a activitats econòmiques que, amb motiu de normatives derivades de la pandèmia ocasionada per la COVID-19, han de realitzar adequacions als establiments i compres de material de seguretat i prevenció, o bé que han hagut de reorientar els seus productes o serveis.

Les empreses o empresaris i empresàries beneficiaris d’aquests ajuts poden presentar una sol·licitud per a cadascuna de les línies i poden optar als imports màxims individuals de subvenció de 1.500 euros per a les línies 1 i 2 i de 1.000 euros per a la 3.

Més informació
Podeu consultar tota la informació i la documentació relativa al tràmit en aquest web:
https://cataleg.elmasnou.cat:7443/DetallTramit.aspx?IdTema=2&IdTramit=185

Per qualsevol dubte o aclariment en relació amb aquesta convocatòria, podeu posar-vos en contacte directament amb el personal tècnic de Promoció Econòmica a l’adreça de correu p.economica@elmasnou.cat.

 

 

Deixa un comentari