Publicat el 11/12/2015

El Ple de l´Ajuntament va adjudicar a l´empresa Xavier Alsina SA per un import de 1.928.256€, un milió menys del preu de licitació, les obres de construcció del nou equipament sociocultural del carrer de Santa Madrona. 
En l´adjudicació s´ha tingut en compte el criteri econòmica, tal i com estableix el plec de clàusules administratives, i s´ha optat per aquesta oferta per ser la més avantatjosa de la vintena de propostes presentades. 
Està previst que les obres comencin durant el primer trimestre de 2016 i estiguin enllestides en dotze mesos. El contracte inclou la construcció de l´edifici, però no
L´adjudicació de les obres va ser aprovada en el ple ordinari celebrat el passat 1 de desembre amb els vots a favor d´ERC+SxA, Alella Primera-CP, Gd´A i AA-CUP i
l´abstenció del PP

Deixa un comentari