Publicat el 01/04/2020

S’incrementen les atencions telefòniques i videotrucades per al seguiment de famílies i dels projectes socioeducatius i s’amplia la informació sociolaboral

El Consorci Badalona Sud adapta el seu funcionament i les seves activitats a les circumstàncies del confinament i a l’estat d’alarma, gestionant i donant suport mitjançant i l’atenció no presencial i prestant nous serveis i assessoraments sorgits per l’excepcionalitat d’aquesta situació.

El servei jurídic Punt d’atenció a persones nouvingudes “De Tot Arreu” atén per telèfon i per videoconferència.  Les consultes es poden sol·licitar al correu electrònic: detotarreubadalona@gmail.com o per Skype: detotarreubadalona@gmail.com
S’atén demanda d’informació de drets laborals de treballadors d’origen xinès del polígon Badalona Sud afectats per ERTOS (Expedients de regulació temporal d’ocupació).
Es tradueix documentació del Centre d’Informació per a Treballadors Estrangers (CITE) per tal d’informar-los. Igualment es fa a l’urdú per informar els treballadors/es pakistanesos.
S’atén la petició del CAP Sant Roc de reforçar les comunicacions i les traduccions i mediacions en urdú per tal d’informar a la comunitat pakistanesa de la necessitat de respectar el confinament.
Pel que fa als serveis de reducció de danys de consum de tòxics l’associació ASAUPAM manté el programa d’intercanvi de xeringues.
El Punt de Formació Incorpora (de la Fundació Intermèdia) gestiona de forma no presencials ofertes de treballs urgents dels sectors de neteja d’hospitals, etc. relacionades amb la crisi coronavirus.
Pel que fa al projecte Quedem després de Classe de la Fundació Pere Closa que es desenvolupa al CiberCaixa s’està fent el seguiment dels alumnes i famílies del projecte de reforç socioeducatiu.
Espai Dona: s’està oferint telefònicament acompanyament psicològic a les dones i altres col·lectius que ho necessitin per motius relacionats amb la situació d’excepcionalitat, prioritzant casos de violència masclista, però també a persones que estan tenint simptomatologia ansiosa i/o depressiva a causa de la situació derivada de la pandèmia (gent gran sola als domicilis, familiars d’afectats per la Covid19, etc.).

El Consorci Badalona Sud va ser impulsat l’any 2006 per la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Badalona per crear i gestionar serveis per a una realitat complexa i singular que es produeix entorn dels barris del Congrés, el Remei, la Mora, Sant Roc i Artigas.

 

Deixa un comentari