Publicat el 19/03/2022

L’edifici de 26 habitatges de protecció oficial situat al carrer de València, 92-94, va ser construït l’any 2004 en sòl municipal i el va promoure PUMSA

 

 

L’edifici disposa des de la seva construcció de plaques solars com a sistema de preescalfament d’aigua calenta sanitària i calefacció, que actualment aporten el 40 % de l’energia necessària per a aquesta funció. Fins ara, el sistema centralitzat no permetia fer una lectura individualitzada dels consums energètics per habitatge.

Amb l’objectiu de propiciar l’estalvi energètic i econòmic, i a la vegada complir amb la normativa vigent de repartiment de costos (Reial Decret 736/2020), s’ha instal·lat un software que permet als llogaters i llogateres veure els seus consums a temps real. La plataforma que gestiona el software és Stechome i la inversió realitzada ha estat de 31.000 €.

Per permetre aquesta gestió de consums individualitzats per habitatge ha estat necessari canviar els comptadors d’aigua freda, instal·lar comptadors de tèrmies –unitat de mesura que equival a un milió de calories– i adaptar els d’aigua calenta sanitària. Així, a partir d’ara la comptabilització del consum energètic dels subministraments es fa de manera individualitzada, i la lectura dels serveis energètics és la consumida per cada usuari.
El sistema és més sostenible, propicia el canvi d’hàbits i aconsegueix un estalvi econòmic i energètic.

Redacció
Imatge i font: Ajuntament de Mataró

Deixa un comentari