Publicat el 24/02/2022

A causa de la situació epidemiològica actual, Badalona Serveis Assistencials (BSA) actualitza la normativa de visites als centres de l’organització, demanant la responsabilitat de tothom per preservar la salut de les persones ingressades, dels professionals i dels mateixos familiars

 

 

Aquest dijous, 24 de febrer, BSA adapta els règims de visites dels familiars als pacients ingressats a l’Hospital Municipal de Badalona i al Centre Sociosanitari El Carme de Badalona Serveis Assistencials.
Preservar la salut de les persones ingressades, dels professionals i dels mateixos familiars, minimitzant els riscos de contagi és l’objectiu principal.

En concret, els règims de visites són els següents:

Centre Sociosanitari El Carme de BSA

  • Visites de familiars a pacients no COVID-19: A partir del 26 de febrer podran ser visitats per una persona major d’edat, de dilluns a diumenge en horari de 30 a 14.30 hores i de 18.30 a 20.30 hores. Dos familiars –sempre els mateixos– podran alternar les visites, però no coincidir en el temps, per tal que màxim hi hagi un familiar a l’habitació.

Per accedir-hi, les mesures de seguretat són: mascareta, higiene de     mans i distància de seguretat.

  • Visites de familiars a pacients de la Unitat COVID-19: A partir del 26 de febrer podran ser visitats per una única persona, major d’edat, a partir del 7è dia d’ingrés, en horari de 12.30 a 14.30 hores. L’equip assistencial donarà les indicacions oportunes per dur l’Equip de Protecció Individual i les mesures de seguretat necessàries.

En tots els casos, el familiar, preferiblement amb la pauta vacunal completa, té la responsabilitat d’accedir al centre sense simptomatologia compatible amb la COVID-19, ni haver estat en contacte en els darrers 14 dies amb una persona actualment COVID-19 positiva Un cop dins, no podran romandre als passadissos. Les visites es realitzen a l’habitació, on cal mantenir la mascareta, evitar apropar-se i no fer ús del lavabo.

Hospital Municipal de Badalona

  • Visites de familiars a pacients no COVID-19: A partir del 25 de febrer podran ser visitats per una persona major d’edat, de dilluns a diumenge en horari de 13 a 15 hores i de 18 a 20 hores. Dos familiars –sempre els mateixos- podran alternar les visites, però no coincidir en el temps, per tal que màxim hi hagi un familiar a l’habitació.

Per accedir-hi, les mesures de seguretat són: mascareta, higiene de mans i distància de seguretat.

  • Visites de familiars a pacients de la Unitat COVID-19: A partir del 25 de febrer podran ser visitats per una única persona, major d’edat, a partir del 7è dia d’ingrés, en horari de 13 a 15 hores i de 18 a 20 hores, respectant la distribució següent: Llits “A” dilluns i dijous i Llits “B”: dimarts i divendres. L’equip assistencial donarà les indicacions oportunes per dur l’Equip de Protecció Individual i les mesures de seguretat necessàries.

En tots els casos, el familiar, preferiblement amb la pauta vacunal completa, té la responsabilitat d’accedir al centre sense simptomatologia compatible amb la COVID-19, ni haver estat en contacte en els darrers 14 dies amb una persona actualment COVID-19 positiva.

Un cop dins, cal evitar romandre als passadissos. Les visites es realitzen a l’habitació, on cal mantenir la mascareta, evitar apropar-se i no fer ús del lavabo.

Per seguretat, no es permet la lliure circulació pels centres de BSA. Per tant, els usuaris que tenen visites, proves o consultes programades a qualsevol dels centres de BSA hauran de venir sense acompanyants excepte que sigui necessari com és el cas dels menors, dependents o situacions especials.

Servei d’Urgències
En el cas concret del Servei d’Urgències de l’Hospital Municipal de Badalona, es reforça el dispositiu informatiu entre professionals i familiars autoritzats, ja que el règim de visites queda temporalment suspès.

Àrea Quirúrgica
El familiar del pacient intervingut a l’Hospital Municipal de Badalona pot accedir-hi el primer dia  –respectant les mesures de seguretat– des de les 19 fins a les 20 hores, seguint les instruccions dels professionals de l’organització.

BSA vol agrair la responsabilitat i esforç de tots els agents implicats, especialment dels usuaris i familiars per col·laborar i adaptar-se a les mesures que tenen un únic objectiu: preservar la salut individual i col·lectiva.


Redacció
Font: Badalona Serveis Asistencials

Deixa un comentari