Publicat el 01/12/2021

Aquest dimecres, 1 de desembre, amb la situació epidemiològica actual, el Badalona Serveis Assistencials restringeix la normativa d’accés als centres de l’organització

 

Davant la situació epidemiològica, es restringeixen les visites als pacients hospitalitzats dels centres de BSA a partir d’aquest dimecres, 1 de Desembre, augmentant el dispositiu de comunicació alternatiu per garantir el continu informatiu entre pacients i familiars.

Per seguretat, no es permet la lliure circulació pels centres de BSA. Per tant, els usuaris que tenen visites, proves o consultes programades a qualsevol dels centres de BSA hauran de venir sense acompanyants excepte que sigui necessari com és el cas dels menors, dependents o situacions especials.

En concret, els règims de visites són els següents:

Centre Sociosanitari El Carme de BSA
El règim de visites del Centre Sociosanitari El Carme queda suspès temporalment –excepte situacions especials- davant la detecció de casos COVID19 positius, seguint els procediments establerts pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

A banda de les mesures de seguretat establertes –que afecten, entre altres, al règim de visites-, s’està vigilant de prop els casos positius –majoritàriament asimptomàtics- així com la resta de pacients per prendre les mesures pertinents en cada moment i garantir la seguretat dels pacients.

En paral·lel, des del centre es desplega el pla de comunicació “Més A Prop”, potenciant les vies d’informació alternatives (telèfon, SMS i videotrucades) per assegurar el continu informatiu entre pacients i familiars, garantint el suport emocional que requereix la situació actual.

Hospital Municipal de Badalona
PACIENTS NO COVID-19
: Podran ser visitats per una única persona major d’edat, de dilluns a diumenge, en horari de 13 a 15 hores i de 18 a 20 hores. Per accedir-hi, les mesures de seguretat són: mascareta, higiene de mans i distància de seguretat.

PACIENTS COVID-19: Podran ser visitats per una única persona, major d’edat, a partir del 7è dia d’ingrés, en horari de 13 a 15 hores i de 18 a 20 hores, respectant la distribució següent: Llits “A” dilluns i dijous i Llits “B”: dimarts i divendres. L’equip assistencial donarà les indicacions oportunes per dur l’Equip de Protecció Individual i les mesures de seguretat necessàries.

En tots els casos, el familiar, preferiblement amb la pauta vacunal completa, té la responsabilitat d’accedir al centre sense simptomatologia compatible amb la COVID-19, ni haver estat en contacte en els darrers 14 dies amb una persona actualment COVID-19 positiva.
Un cop dins, cal evitar romandre als passadissos. Les visites es realitzen a l’habitació, on cal mantenir la mascareta, evitar apropar-se i no fer ús del lavabo.

Servei d’Urgències
En el cas concret del Servei d’Urgències de l’Hospital Municipal de Badalona, els pacients no COVID-19, si l’estat de salut ho permet, podran ser visitats per la persona autoritzada en l’Àrea de Crítics i Observació en l’horari següent: 13.30 a 14.30 i de 19.30 a 20.30 hores.

Novament és preferible disposar de la pauta vacunal completa, i respectar les mesures de prevenció –mascareta, distància, higiene de mans-. La informació mèdica de tots els pacients d’Urgències serà tramesa per telèfon.

Àrea Quirúrgica
El familiar del pacient intervingut a l’Hospital Municipal de Badalona pot accedir-hi –respectant les mesures de seguretat- des de les 17 hores i aplicant el règim de visites, és a dir, actualment fins les 20 hores.

BSA vol agrair la responsabilitat i esforç de tots els agents implicats, especialment dels usuaris i familiars per col·laborar i adaptar-se a les mesures que tenen un únic objectiu: preservar la salut individual i col·lectiva.

Redacció
Font: Badalona Serveis Assistencials

 

Deixa un comentari