Publicat el 05/06/2020

Es duen a terme treballs que s’havien ajornat a causa del confinament per la crisi de salut pública del coronavirus

Durant els mesos de maig i juny s’estan fent diverses feines de millora i manteniment al parc de Vallmora. Algunes s’havien hagut d’ajornar a causa del confinament decretat per fer front a la crisi de salut pública provocada per la pandèmia de la COVID-19.
Una part dels treballs ja s’han dut a terme, amb personal propi de les brigades municipals, incloent-hi persones contractades amb plans d’ocupació. Addicionalment, s’ha encarregat la creació d’una escala de fusta a un proveïdor extern. Serveix per facilitar que els nens i les nenes pugin amb facilitat un desnivell força pronunciat, on s’ubica un dels tobogans del parc. La creació d’aquesta escala ha suposat una inversió de 4.075 euros.

Pel que fa als treballs realitzats amb personal propi, inclouen la desbrossada de franges de vegetació adjacents als camins, així com la neteja i la sega d’alguns prats i la retirada de males herbes. Això s’ha fet de manera selectiva, per tal de preservar l’estat natural de la vegetació i la seva funció ecològica. També s’han recollit deixalles i s’ha fet una neteja general del parc, a més de reparar algunes fuites d’aigua detectades a la xarxa de reg.

Durant els propers dies, es preveu que continuïn les feines de jardineria, com reposar plantes i arbustos, esporgar, recuperar les cobertes vegetals dels tobogans, retirar manualment les males herbes dels talussos i netejar els parterres. També s’enllestirà la reparació de la xarxa de reg, que es reprogramarà per adaptar-lo al clima estiuenc.

 

 

Deixa un comentari