Publicat el 17/07/2022

Argentona inclosa al nivell 3 del Pla Alfa per risc extrem de perill d’incendi

 

 

 

El Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya ha restringit a partir d’aquest divendres i fins a dimarts vinent l’accés a nou massissos i parcs naturals per l’alt risc d’incendi. La mesura s’ha adoptat després que la Direcció General d’Agents Rurals ha elevat el Pla Alfa de nivell 3 per a 275 municipis de 20 comarques
Per aquest motiu, es prohibirà durant els propers dies la circulació de persones i vehicles que no estiguin vinculats a totes les zones forestals del municipi, i mentre al municipi d’Argentona estigui activat el nivell 3 del Pla Alfa.

El 90% d’incendis forestals són conseqüència de l’activitat humana, sigui per imprudències o per accidents.

El govern de la Generalitat impulsa les següents mesures i restriccions durant els propers dies atesa l’activació simultània del Pla de protecció Civil de Catalunya (PROCICAT), del Pla especial d’emergències per incendis forestals de Catalunya (INFOCAT), així com el Pla ALFA en determinats municipis.

  • Es suspenen les activitats d’educació en el lleure de tipus acampada, ruta i ruta esportiva i les activitats esportives que es desenvolupin en el medi natural, si no es poden traslladar a algun nucli habitat o població.
  • Es restringeixen les activitats dels casals, colònies i estades esportives a l’entorn immediat de les edificacions on es dormi.
  • Es suspèn l’activitat agrícola amb ús de maquinària entre les 12 i les 18 hores. S’exceptua la recollida de fruita i productes hortícoles, la sega de l’alfals, llaurar els camps de rostolls i el conreu d’arròs.
  • Es suspenen les obres, no autoritzades expressament pel Servei Català de Trànsit, a la xarxa interurbana inclosa la sega de cunetes.
  • Es restringeix l’ús d’eines (bufadors, serres radials, …) a menys de 500 metres de la zona forestal i a menys de 50 de terrenys agrícoles. Si per motius de força major s’han d’utilitzar cal que sigui comunicat a agents rurals per establir mesures de seguretat.
  • Es limita la circulació motoritzada en el medi natural (s’exceptuen residents i activitats que per la seva naturalesa siguin inajornables).
  • Aquestes mesures seran vigents fins a les 00.00 hores de dimarts dia 19, excepte les dues primeres relatives a activitats de lleure i esportives que seran vigents a partir de les 12 hores d’aquest divendres, amb la mateixa finalització.Redacció
    Imatge i font: Ajuntament d’Argentona

Deixa un comentari