Publicat el 09/08/2022

Entre altres intervencions, destaquen la nova rotonda per accedir al port i la reconfiguració de l’encreuament amb el carrer de Navarra

 

 

 

Aquesta setmana s’ha donat per finalitzat el gruix de les obres que s’han executat els darrers mesos a la carretera d’Alella (BP-5002) per millorar-hi la seguretat viària.
Amb tot, durant el mes d’agost es completarà la revisió del resultat i s’ultimaran alguns detalls, com instal·lar tots els models de làmpades que pertoquen als fanals, segons el projecte aprovat, i que s’han retardat per problemes en les cadenes de subministraments. En qualsevol cas, no s’espera que els eventuals retocs impliquin cap restricció o tall de trànsit.

Aquestes obres, que ha dut a terme la Diputació de Barcelona, es van iniciar a finals de maig. La darrera fase va arrencar aquest juliol. És quan s’ha construït una petita rotonda que permet que els vehicles que entrin i surtin del port sigui de forma més segura, sempre mitjançant el vial soterrat que el connecta amb la carretera d’Alella.
També s’ha elevat el pas de vianants que permet creuar aquesta via al seu punt final, al costat de la rotonda que la uneix amb l’N-II, per obligar els vehicles a reduir la velocitat i reforçar la seguretat de les persones que el travessin.
A banda, s’hi ha fet ben a prop, un ressalt subtil al paviment per incitar els vehicles a circular més lentament.

Un altre dels canvis més visibles ha estat la reconfiguració del pas de vianants del carrer de Navarra que es troba al cantó de la carretera d’Alella (és el punt on mor el carrer de Navarra). S’ha desplaçat uns metres, tant el pas de vianants com el semàfor que l’acompanya, allunyant-los de la carretera.
També s’han ampliat les voreres de les dues cantonades d’aquest encreuament, on també s’han col·locat unes baranes protectores.
A més, ben a prop d’una d’aquestes cantonades, s’hi ha construït un nou tram de vorera, a l’altra banda de la carretera d’Alella, per facilitar l’accés dels vianants a l’aparcament públic d’aquest indret i fer-lo més segur.
Tot plegat s’ha completat amb el reasfaltatge dels trams que ho requerien i la renovació i la millora de la senyalització de trànsit.
Abans de tot plegat, a finals de maig, es va transformar la vorada de la calçada d’aquesta carretera i es van fer diversos treballs previs. Durant el transcurs de les obres ha calgut restringir o tallar el trànsit en diverses ocasions.

Totes aquestes actuacions formen part del pla que va anunciar la Diputació de Barcelona el març d’enguany per millorar la seguretat viària als trams alellenc i masnoví d’aquesta carretera. El projecte ha comptat amb un pressupost de licitació de 583.421 euros, cofinançat entre la Diputació de Barcelona (491.813,48 euros), l’Ajuntament del Masnou (79.726,25 euros) i l’Ajuntament d’Alella (11.881,93 euros). I és que al tram del poble veí s’hi van fer altres millores, abans que comencessin les del masnoví.

Segons la Diputació de Barcelona, aquest segment de la carretera BP-5002 generava situacions de risc per excés de velocitat, manca d’atenció i dificultats de girs a l’esquerra i d’incorporacions a la carretera. Algunes de les causes que van identificar eren el traçat rectilini, un volum de trànsit molt elevat, superior als 16.000 vehicles/dia, i el seu entorn periurbà.
En el moment d’engegar la intervenció, l’àmbit d’actuació estava qualificat com a tram de concentració d’accidents en els darrers estudis de seguretat viària redactats per l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local de la Diputació de Barcelona. Ha concentrat més de 90 accidents des de l’any 2013, entre els quals destaquen 42 col·lisions frontolaterals, laterals, de prioritat i estop a les cruïlles, així com sis col·lisions per darrere i 12 atropellaments.

 

Redacció
Imatge i font: Ajuntament del Masnou

 

Deixa un comentari