Publicat el 09/07/2021

La causa és l’augment de casos positius per coronavirus a tot el territori en els últims dies i per minimitzar el risc de contagi

El nou horari de visites als hospitals de Calella i Blanes serà de 13 a 14 h i de 19 a 20 h, i només podrà entrar un acompanyant. També es restringeix l’accés d’acompanyant als serveis d’Urgències
Els familiars han de portar posada en tot moment la mascareta (es recomana que aquesta sigui quirúrgica) i s’han de rentar les mans a l’entrada del centre amb solució hidroalcohòlica i fer-ho de forma freqüent durant l’estada usant els dispensadors que hi ha repartits en diferents punts del centre.

En la mesura del possible, també es recomana restringir l’entrada a l’hospital a les persones no vacunades, per reduir riscos en pacients ingressats.

Acompanyants al servei d’Urgències
En relació amb el servei d’Urgències i la unitat polivalent d’observació (UPO) de l’Hospital de Calella es restringeix l’accés als acompanyants i no se’n permetrà l’entrada, només en algunes situacions excepcionals i cada una serà valorada pels professionals sanitaris.
En el cas de les Urgències de l’Hospital de Blanes, també queda restringit l’accés als acompanyants. I només es permetrà l’entrada d’una única persona a la unitat polivalent d’observació (UPO) i a l’àrea amb llits de pacient crític.
En ambdós casos les visites es faran en horari de matí de 13 h a 14 h i de tarda de 19 h a 20 h i es recomana que l’acompanyant sigui sempre el mateix.

Corporació de Salut el Maresme i La Selva

Deixa un comentari