Publicat el 14/05/2021

A partir del pròxim dilluns s’introdueixen nous canvis en relació amb les visites a pacient no Covid Ingressats als hospitals de la Corporació, Calella i Blanes

Fins ara, només es permetia l’entrada d’un acompanyant per pacient dins d’una de les franges horàries establertes, de 13 a 14 h o bé de 19 a 20 h. Per tant, només s’hi podia acudir una vegada al dia, al torn de matí o de tarda.
A partir de dilluns 17 de maig, un mateix acompanyant podrà accedir a l’hospital tant al torn del matí com també al de tarda. L’horari continuarà sent de 13 a 14 h i de 19 a 20 h.
Per tal de minimitzar riscos, es recomana que l’acompanyant continuï sent sempre la mateixa persona.
Així mateix també caldrà seguir les recomanacions higièniques generals. Portar posada la mascareta quirúrgica en tot moment, rentar-se les mans en entrar i sortir del centre, i mantenir la distància de seguretat.
Aquest canvi s’ha pogut introduir gràcies al descens en el nombre de casos per coronavirus als centres hospitalaris de la Corporació.

Corporació de Salut del Maresme i la Selva

Deixa un comentari