Publicat el 13/12/2019

Donarà servei al pavelló esportiu i el camp de futbol municipals, a més de l’escola Argentona

A finals d’aquest mes de desembre s’iniciaran els treballs per a la instal·lació d’un caldera de biomassa, per tal de produir calor i escalfar l’aigua dels sistemes de calefacció i d’aigua calenta al pavelló esportiu, el camp de futbol municipal i l’escola Argentona. S’espera que el nou equipament pugui estar en funcionament durant el segon o tercer trimestre de 2020. A més de ser una energia renovable, més neta i que dona un nou ús als residus forestals, permet un estalvi important en el cost del combustible.

La caldera s’ubicarà al costat de l’edifici d’entitats de la zona esportiva. Durant el temps que es prolonguin les obres, es poden produir petites afectacions a la zona d’aparcament de la zona esportiva. Les obres les realitza l’Ajuntament d’Argentona a través d’una subvenció dels fons europeus FEDER i compta amb el suport de la Diputació de Barcelona.

Les calderes de biomassa són especialment interessants per aquelles instal·lacions que tenen un consum energètic més elevat. Això és degut a què la inversió inicial en aquest tipus d’instal·lacions és important i l’estalvi s’obté en el cost del combustible.

La biomassa que s’utilitza a les instal·lacions de major potència (<500 kW), com als equipaments de gran consum o a les xarxes de calor, és l’estella forestal. A les de mitjana potència (50-500 kW) se sol optar per calderes que funcionen amb estella o pèl·let, com és el cas d’Argentona, i a les més petites, de baixa potència (<50 kW), els projectes surten viables quan s’instal·len calderes que funcionen amb llenya o pèl·let.

A la província de Barcelona hi ha prop de 500 d’instal·lacions de biomassa, amb una potència total instal·lada d’uns 51,8MW, segons dades recollides per l’Observatori de Calderes de Biomassa de Catalunya de l’ICAEN (any 2016).

Deixa un comentari