Publicat el 10/01/2024

Les tasques de poda, a càrrec de l’empresa de jardineria Tot Verd, van començar pel tramat superior del passeig de la Riera. Durant les properes setmanes es duran a terme arreu del municipi

 

 

Pel motiu de la poda, la Regidoria de Medi Ambient demana a la població que respecti la senyalització provisional i segueixi les indicacions del personal pel  que fa a l’estacionament i el trànsit.

Els criteris d’intervenció estan definits pel Pla de Poda i preveuen una durada de la campanya de poda fins a mitjan febrer. Aquest període és el necessari per revisar els 1.300 exemplars arbres de diverses espècies presents als espais públics.
Conforme al Pla de Poda, les actuacions es limitaran a l’eliminació de “punts de conflicte”. En molts casos, es realitzarà una poda de manteniment per garantir un bon estat fitosanitari i no interferir en el creixement natural dels arbres.
Els punts conflictius inclouen aspectes tècnics relacionats amb l’estructura dels arbres, com l’eliminació de branques seques o inestables, però també es tenen en compte qüestions de veïnatge, com el “control de façanes” o els “controls laterals” per evitar molèsties als balcons, jardins i finestres de les propietats veïnes.

Depenent de l’espècie, el carrer i l’exemplar, les accions poden implicar la poda de branques baixes, el retall del tronc, l’eliminació de brots o la tala de parts perilloses. Els treballs es realitzen amb una plataforma mecànica amb un braç extensible de 12 metres i les restes d’esporga són triturades in situ i carregades en un camió de caixa oberta.

En contraposició amb pràctiques passades més dràstiques, la poda actual segueix criteris de sostenibilitat. Les intervencions conservadores i respectuoses afavoreixen la vitalitat, longevitat i salut de l’arbrat. Aquesta metodologia es tradueix en efectes positius notables durant la primavera, especialment als mesos d’abril i maig, quan els arbres de fulla caduca reverteixen amb un verd intens i proporcionen una ombra generosa.
A l’estiu, els arbres mantenen una ombra densa i mostren una millor resistència als problemes fitosanitaris com l’oïdi. La poda de manteniment no només té beneficis estètics sinó també climàtics, ja que pot reduir la temperatura exterior entre 2 i 8 graus respecte a les àrees amb exposició directa al sol.

 

Redacció

 

 

 

 

 

 

Deixa un comentari