Publicat el 12/08/2017

Aquest servei va destinat a totes les persones més grans de 80 anys que visquin soles i a aquelles persones de menys de 80 anys amb problemes de salut importants i manca de xarxa familiar

El Servei Local de Teleassistència és un servei d’atenció domiciliària que garanteix la seguretat i dóna tranquil·litat i acompanyament a les persones que poden estar en situació de risc per factors d’edat, fragilitat, solitud o dependència, les 24 hores del dia i els 365 dies a l’any, detectant situacions d’emergència i donant resposta immediata a aquestes. Alhora, aquestes persones també reben visites de seguiment al llarg de l’any.

Durant l’any 2016, un total de 567 persones van ser usuàries d’aquest servei a Premià  Mar.  Aquestes persones tenen a les seves llars un dispositiu de seguretat connectat a una central que permet detectar situacions de risc o d’emergència.

El servei s’ofereix des de la Diputació de Barcelona i es gestiona des de l’Àrea d’Atenció Social i a les Persones de l’Ajuntament. Va destinat a totes les persones més grans de 80 anys que visquin soles i a aquelles persones de menys de 80 anys amb problemes de salut importants i manca de xarxa familiar. El servei, segons la capacitat econòmica de cada persona, és gratuït o té un co-pagament (amb un preu màxim de 8,43€ mensuals).

 

Deixa un comentari