Publicat el 13/01/2016

 

La Regidoria de Cultura proposa les bases de la Mostra Literària i, convida a tots els teianencs i teianenques a participar-hi.

1. Participants

– Hi poden participar totes les persones residents a Teià o que hi tinguin vincles per motius laborals, acadèmics o de segona residència.

– Hi haurà cinc grups (els grups es classifiquen tenint en compte l’edat de l’autor abans del 30 d’abril de 2016).

GRUP A: De 6 a 8 anys. GRUP B: De 9 a 11 anys. GRUP C: De 12 a 14 anys.

GRUP D: De 15 a 18 anys. GRUP E: De 19 a 25 anys. GRUP F: A partir de 26 anys

2. Obres concursants

– En tots els grups hi haurà l’especialitat de prosa i poesia.

– Tots els treballs han de ser en català.

– Els treballs hauran de ser individuals i totalment inèdits.

– Només s’acceptarà una obra per categoria, modalitat i participant.

3. Característiques

– El tema serà lliure. Queden exclosos els treballs tècnics i científics.

– L’extensió serà inferior a 5 DIN A4 per als grups A, B i C. Pel grup D, E i F, l’extensió mínima serà de 5 DIN A4 i la màxima de 15. En la modalitat de poesia, l’extensió indicada és a títol orientatiu.

– Tots els treballs seran escrits a una sola cara i a doble espai. Els grups A i B poden presentar els treballs escrits a mà però en lletra ben entenedora.

– A més de l’obra original, es lliuraran 5 còpies de cada treball presentat a concurs. Les obres, a més, es faran arribar en un suport informàtic o bé per correu electrònic a cultura@teia.cat

– El treball premiat de cada categoria passarà a la fase comarcal, s’hi presentaran un màxim de dues obres de cada grup.

4. Pliques

– Totes les obres portaran el lema o pseudònim amb el qual es distingirà l’autor en el primer full del treball.

– S’ajuntarà un sobre tancat on s’indicarà a fora: “XXXIII Mostra Literària –Teià, 2016”, pseudònim, edat i categoria.

– Dins el sobre hi haurà una targeta amb el nom, cognoms, adreça, telèfon, correu electrònic i pseudònim.

– Els participants del grup D, E i F hauran d’adjuntar una fotocòpia del DNI.

5. Presentació treballs

– Els treballs es presentaran a l’Ajuntament de Teià en hores d’oficina, a la CMC La Unió o bé a la Biblioteca can Llaurador abans del 4 de març de 2016

6. Premis

– Hi haurà un únic premi per a cada categoria i modalitat.

– El jurat podrà atorgar algun accèssit si així ho considera oportú.

– Totes les obres guanyadores podran ser llegides en espectacles públics

7. Jurat

– El jurat estarà format per persones vinculades a Teià.

– El jurat pot deixar desert qualsevol premi que cregui convenient.

8. Veredicte i lliurament de premis

– El veredicte i el lliurament de premis es farà el dia 24 d’abril de 2016 a les 12h a la CMC La Unió. 

9. Altres disposicions

– No entraran a concurs treballs fora de termini o amb la documentació incomplerta.

– Les obres premiades quedaran en propietat de l’Ajuntament i, les presentarà a la Mostra Literària del Maresme.

– L’Ajuntament es reserva la possibilitat de publicació de les obres guanyadores.

– El fet de concursar implica la total acceptació d’aquestes bases.

– Qualsevol imprevist serà resolt per la Regidoria de Cultur

Deixa un comentari