30a edició de la Mostra literària de Teià, abril 2013 | La Clau -Revista gratuïta del Maresme
Publicat el 06/02/2013

Amb els temps que corren que un concurs literari compleixi la trentena edició té molt mèrit…a veure si aconseguim que entre tots, aquesta sigui una mostra ben lluïda i no hi hagi cap categoria sense participants. Ja podeu consultar les bases i començar a escriure.


-El termini de presentació de treballs es fins el 5 de març
-Cal lliurar 6 còpies del treball i enviar-ne una per correu electrònic
-Els treballs han de ser en català, inèdits i de proa o poesia.
Per a qualsevol aclariment consulta les bases o bé ens pots escriure a
cultura@teia.cat


Bases de la Mostra 2013:
1. Participants
Hi poden participar totes les persones residents a Teià o que hi tinguin vincles per motius laborals, acadèmics o de segona residència.
Hi haurà cinc grups (que es classifiquen tenint en compte l’edat de l’autor abans del 30 d’abril de 2013).
GRUP A: De 6 a 8 anys. GRUP D: De 15 a 18 anys.
GRUP B: De 9 a 11 anys. GRUP E: De 19 a 25 anys.
GRUP C: De 12 a 14 anys. GRUP F: A partir de 26 anys.
2. Obres concursants
– En tots els grups hi haurà l’especialitat de prosa i poesia.
– Tots els treballs han de ser en català.
– Els treballs hauran de ser individuals i totalment inèdits.
– Només s’acceptarà una obra per categoria, modalitat i parti¬cipant.
3. Característiques
– El tema serà lliure. Queden exclosos els treballs tècnics i ci¬entífics.
– L’extensió serà inferior a 5 DIN A4 per als grups A, B i C. Pel grup D, E i F, l’extensió mínima serà de 5 DIN A4 i la màxima de 15. En la modalitat de poesia, l’extensió indicada és a títol orientatiu.
– Tots els treballs seran escrits a una sola cara i a doble espai. Els grups A i B poden presentar els treballs escrits a mà però en lletra ben entenedora.
– A més de l’obra original, es lliuraran 5 còpies de cada treball presentat a concurs. Les obres, a més, es faran arribar en un suport informàtic o bé per correu electrònic a
cultura@teia.cat
– El treball premiat de cada categoria passarà a la fase comar¬cal, s’hi presentaran un màxim de dues obres de cada grup.
4. Pliques
– Totes les obres portaran el lema o pseudònim amb el qual es distingirà l’autor en el primer full.
– S’ajuntarà un sobre tancat on s’indicarà:
“XXX Mostra Literària-Teià, 2013”, el lema, l’edat i la categoria.
– Dins el sobre hi haurà una targeta amb el nom, cognoms, adre¬ça, telèfon i correu electrònic.
– Els participants del grup D, E i F hauran d’adjuntar una foto¬còpia del DNI.
5. Presentació treballs
Els treballs es presentaran a l’Ajuntament de Teià en hores d’oficina o bé a la Biblioteca can Llaurador abans del 5 de març de 2013.
6. Premis
Hi haurà un únic premi per a cada categoria i modalitat.
El jurat podrà atorgar algun accèssit si així ho considera oportú.
7. Jurat
El jurat estarà format per persones vinculades a Teià. El jurat pot deixar desert qualsevol premi que cregui convenient.
8. Veredicte i lliurament de premis
El veredicte i el lliurament de premis es farà el dia 21 d’abril de 2013 a les 12h a la CMC La Unió
.
9. Altres disposicions
No entraran a concurs treballs fora de termini o amb la documen¬tació incomplerta. / Les obres premiades quedaran en propietat de l’Ajuntament i, les presentarà a la Mostra Literària del Maresme. / L’Ajuntament es reserva el dret a publicar de les obres guanyado¬res. / El fet de concursar implica la total acceptació d’aquestes ba¬ses. / Qualsevol imprevist serà resolt per la Regidoria de Cultura.
La Regidoria de Cultura us convida a tots els teianencs i teianenques a participar-hi.


 Més informació:
cultura@teia.cat
www.teia.cat

Deixa un comentari