Publicat el 18/03/2022

Fins ara, aquestes zones eren il·luminades amb làmpades d’halogenurs metàl·lics, l’encesa de les quals s’origina mitjançant una descàrrega elèctrica en vapors de metall

 

 

La Junta de Govern Local ha encarregat a l’empresa Electricitat Boquet, com a adjudicatària del servei de manteniment de l’enllumenat municipal, que dugui a terme la substitució de les actuals lluminàries públiques dels veïnats de Sant Berger, la Vinya i la Molassa.

Fins ara, aquestes zones eren il·luminades amb làmpades d’halogenurs metàl·lics –l’encesa de les quals s’origina mitjançant una descàrrega elèctrica en vapors de metall– i, a partir d’ara, seran reemplaçades per llums LED de 30, 50 i 150 watts, segons si es tracta de fanals o projectors.

Més de 400 punts. En total, l’actuació suposarà el canvi de 424 lluminàries

A Sant Berger, la renovació serà completa. Afectarà tres quadres sencers d’enllumenat i un total de 226 fanals.
A la Molassa i la Vinya s’hi actuarà sobre dos quadres i un total de 198 punts de llum. A la Molassa, la substitució de lluminàries també serà total, mentre que a la Vinya quedarà circumscrita al carrer del Castell.
El cost global de la intervenció ascendeix a 75.700 euros, IVA inclòs. Aquest import serà sufragat íntegrament amb càrrec als 100.364 euros que l’Ajuntament ha obtingut de la Diputació de Barcelona a través del programa específic de resiliència local, en el marc del Pla de concertació de Xarxa Governs Locals 2020-2023.

La intervenció forma part del ventall de mesures d’eficiència energètica en l’enllumenat públic que impulsa l’Associació de Municipis de Catalunya (AMC). L’Ajuntament de Teià està adherit a la seva central de compra agregada des de 2016.

Els treballs es van iniciar setmanes enrere i s’espera que l’actuació quedi definitivament enllestida a principis d’octubre, sempre que no s’agreugin els problemes actuals de subministrament.

Més estalvi i eficiència energètica. L’actuació suposarà diverses millores:

– Encesa immediata. Les actuals lluminàries de sodi d’alta pressió triguen diversos minuts a assolir l’encesa total –o la reencesa, en cas d’avaria–, mentre que els llums LED s’encenen de forma instantània.
– Millora del flux lluminós; és a dir, de la l’ull humà durant les hores de foscor.
– Augment de la qualitat lumínica potència lluminosa percebuda, però Índex de Reproducció Cromàtica (CRI), que passa dels 25 CRI del vapor de sodi als 90 del LED, la qual cosa facilita la nitidesa i la visió nocturna dels colors.
– Sensació de seguretat. La llum que emet el LED es percep com a més brillant i, en conseqüència, més segura. Tot plegat millora visió perifèrica mentre es condueix i millora els temps de reacció del conductor en un 25%.
– Disminució del consum i de la potència realment consumida, ja que una lluminària LED de 120 Watts permet reemplaçar una de vapor de sodi de 400 Watts.
– Més durabilitat. La vida útil d’una lluminària de vapor de sodi oscil·la entre les 12.000 i les 24.000 hores de funcionament, mentre que el LED se situa entre les 50.000 i les 100.000 hores.
– Focalitzada. El LED és un tipus de llum direccional, la qual cosa permet enfocar directament al terra i reduir la contaminació lluminosa.
– Menys contaminant. A diferència d’altres tipus de làmpades, que contenen plom i mercuri, la tecnologia LED es basa en semiconductors i no utilitza materials nocius per al medi ambient.

Redacció
Imatge i font: Ajuntament de Teià

 

Deixa un comentari