Publicat el 09/07/2014

II Concurs de relats breus, on pot participar tothom que ho desitgi i tingui més de 18 anys. Els relats han de basar-se en el gènere policíac, han d’ubicar-se a Mataró i han d’incloure la frase obligada: «Vols veure la Mar?».
Els tres relats guanyadors encapçalaran el llibre que sortirà publicat pels voltants de Sant Jordi 2015.


BASES:
Participants:
Hi poden participar totes les persones que ho desitgin i que siguin majors de 18 anys.
Tema: La història ha de passar a Mataró (Maresme) i ha d’incloure en algun moment del relat, no en el títol, la frase següent: “Vols veure la mar?”
El premi Planeta Lletra es concedirà a la millor història policíaca, detectivesca, de novel·la negra… que compleixi els requisits esmentats.
Extensió: Els relats han de tenir una extensió mínima de 6 pàgines (DIN A4) i màxima de 10, escrits amb lletra Arial 12, amb interlineat 1,5. Els treballs han d´anar signats amb un pseudònim. També s’ha d’adjuntar un altre arxiu amb la plica. A l´arxiu hi ha de posar PLICA, seguit del nom del relat i el pseudònim. Dins de la plica constaran les dades de l’autor/a: nom, cognoms, DNI, correu electrònic, telèfon i adreça postal.
Obres: Cada autor o autora pot concursar amb una sola obra d’autoria individual. Les obres concursants han de ser originals, inèdites i escrites en llengua catalana. L’autor respon de l’autoria i originalitat alliberant a l’editorial i a l’organització de qualsevol responsabilitat, dany o reclamació per part de terceres persones. Les obres no poden haver estat premiades anteriorment, ni estar pendents de la resolució d’altres certàmens.
Lliurament: Les obres i les pliques s’han d’adreçar, en un únic correu electrònic a:
planetalletra@gmail.com Tot indicant a l’assumpte del missatge: “Premi Planeta Lletra” i el nom del relat.
Premis: El relat guanyador i els dos relats finalistes seran publicats en el llibre que Planeta Lletra publica anualment per Sant Jordi i seran les tres primeres obres de l’edició. Els autors premiats rebran tres exemplars del llibre i un diploma que els acredita com a guanyador o finalista.
Termini d’admissió: El termini es tancarà a les 24 h del dia 1 de novembre de 2014.
Jurat: La resolució del concurs anirà a càrrec d’un jurat que estarà format per escriptors i editors de Mataró de reconeguda trajectòria. El veredicte del jurat es comunicarà als guanyadors personalment i es publicarà al bloc:
www.planetalletra.org
El jurat podrà declarar desert el premi i estarà facultat per resoldre qualsevol dubte no previst en aquestes bases. El seu veredicte serà inapel·lable.
Lliurament dels premis: L´acte de proclamació i lliurament de premis es comunicarà directament als guanyadors i es farà públic a través de la web de Planeta Lletra i per correu electrònic a la resta de participants. També se li donarà el màxim ressò mediàtic a través de ràdio, televisió i premsa local i comarcal. Està previst fer una cerimònia de lliurament de premis al voltant de la diada de Sant Jordi que també servirà de presentació del llibre Planeta lletra es reserva el dret de publicar, en el llibre que recull els relats guanyadors, i prèvia notificació a l’autor, qualsevol altre relat que consideri de qualitat i interès especial. La resta de relats seran destruïts i no es mantindrà correspondència ni comunicació amb els autors una vegada acabat el concurs.
Drets d’autor: Una vegada s’hagi resolt el concurs i publicat el llibre a través de Planeta Lletra, l’autor és lliure de publicar el seu relat en altres llibres i publicacions. Planeta Lletra és una associació sense ànim de lucre, els diners aconseguits amb la venda del llibre serviran per sufragar les despeses de l’edició. En cap cas es pagaran drets d’autor.
La presentació d’una obra pressuposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases i dels drets i obligacions que se’n deriven.

Planeta Lletra, Associació Lletrícola de Mataró,
Fotografia: Òscar Pañella

Deixa un comentari