1es Jornades del Comitè d'Ètica Assistencial a l’Hospital de Mataró | La Clau -Revista gratuïta del Maresme
Publicat el 07/03/2018

El president del Comitè de Bioètica de Catalunya i la directora de la Fundació Víctor Grífols participen a la primera jornada del Comitè d’Ètica Assistencial del CSdM

Aquest dijous, 8 de març, a les 10h, l’Hospital de Mataró acull un espai de debat obert a professionals i ciutadans per trobar les respostes més adequades a tots els reptes ètics de l’activitat assistencial.
Presidit pel metge internista Mateu Cabré, la 1a Jornada del Comitè d’Ètica Assistencial es dividirà en dues parts: una conferència “Els professionals de la salut davant l’autonomia del pacient” presentada per Marc A. Broggi, president del Comitè de Bioètica de Catalunya, i una taula rodona “Confidencialitat i intimitat a l’entorn hospitalari” en la qual s’explicarà l’experiència i perspectiva des de diferents vessants assistencials, amb ponents com la Núria Terribas, directora de la Fundació Víctor Grífols, i professionals de l’Hospital de Mataró.
Programa: http://www.csdm.cat/servlet/FileDispatcher?id=1519041896227

Què és un Comitè d’Ètica Assistencial.
És un òrgan autònom i consultiu amb visió plural i multidisciplinària que s’encarrega de la promoció de la bioètica (la qual intenta donar resposta adequada als conflictes que es deriven del progrés de la medicina i de la repercussió d’aquest en la societat i en el sistema de valors dels pacients) i assessora i dóna suport als problemes ètics dels professionals i dels usuaris que puguin sorgir durant la pràctica assistencial.

El Comitè d’Ètica Assistencial del CSdM
acreditat pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, és multidisciplinari, té caràcter voluntari i està creat per donar servei als usuaris i als professionals del CSdM.
El formen 22 persones: facultatius, professionals d’infermeria, un membre de la Unitat d’Atenció a l’Usuari, un advocat i un representant de la comunitat.

Quines accions realitzen. Analitzar, avaluar, debatre i contribuir a resoldre aquelles casos clínics particulars en els que es puguin plantejar conflictes; elaborar protocols d’actuació per a les situacions clíniques en les quals es puguin plantejar conflictes; promoure la formació en bioètica de tot el personal del CSdM i avaluar i assessorar aquells protocols, documents o guies de pràctica clínica elaborats per professionals del CSdM que així ho sol·licitin.

El Consorci Sanitari del Maresme és una entitat pública formada pel Servei Català de la Salut, l’Ajuntament de Mataró i el Consell Comarcal del Maresme, que gestiona l’Hospital de Mataró, l’Antic Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena, la Residència Sant Josep, i les àrees bàsiques de Mataró Centre i Cirera Molins (a Mataró) i la d’Argentona

Deixa un comentari