Publicat el 18/11/2019

El Consorci Sanitari del Maresme ha posat en marxa un programa per analitzat el consum d’antibiòtics dels pacients ingressats a l’Hospital i millorar-ne l’ús. Unes 33.000 persones moren cada any a Europa (3.000 a Espanya) a conseqüència de les infeccions hospitalàries causades per bacteris resistents

 Avui se celebra el Dia Europeu per a l’Ús Prudent dels Antibiòtics, amb l’objectiu de conscienciar sobre l’amenaça que la resistència antibiòtica suposa per a la salut pública, així com fomentar l’ús racional d’aquests medicaments. En aquest sentit, el Consorci Sanitari del Maresme ha posat en marxa el PROA (Programa d’Optimització d’Antimicrobians) per millorar l’ús que es fa dels antibiòtics entre els pacients ingressats.

Reduir les resistències bacterianes. L’aparició i propagació de les infeccions causades per bacteris que són resistents al tractament amb antibiòtics constitueix una de les amenaces més greus per la salut i suposa un dels reptes més importants per a la medicina moderna.
L’actual complexitat en el maneig de les malalties infeccioses i l’augment de les resistències als antimicrobians ha fet necessari l’establiment d’aquest programa d’optimització de l’ús d’antimicrobians a l’Hospital de Mataró, amb quatre objectius claus:

  • millorar els resultats clínics dels pacients amb infeccions
  • evitar l’aparició i disseminació de bacteris resistents
  • minimitzar els esdeveniments adversos associats a la utilització d’antimicrobians
  • garantir la utilització de tractaments cost-efectius

Recomanació del VINCat. Des de la seva creació l’any 2006, el VINCat (Programa de vigilància de les infeccions nosocomials als hospitals de  amb l’ús dels antimicrobians: prevalença, monitoratge estandarditzat del consum, vigilància d’organismes multiresistents i adequació de la profilaxi antibiòtica en la cirurgia colorectal. A més, des de l’any 2007 hi ha recomanacions internacionals per a la implantació dels PROA en els hospitals i molts centres a Catalunya ja venen realitzant activitats d’aquests tipus des de fa un temps.

Més morts que per càncer. A tota Europa moren cada any 33.000 persones (3.000 a Espanya) a conseqüència de les infeccions hospitalàries causades per bacteris resistents. I, segons dades de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), si no es prenen mesures urgents, l’any 2050 moriran cada any uns 10 milions de persones per bacteris resistents, més que per càncer, i la resistència antibiòtica es convertirà en la principal causa de mort del planeta.
Conscienciar a la població. L’augment de la resistència antibiòtica es deu a diversos factors, però l’ús abusiu i no controlat d’aquests medicaments és un dels més importants. Aquest dia mundial te com a objectiu conscienciar a la població de què, per garantir la seva eficàcia, cal fer un ús responsable d’aquests fàrmacs i evitar l’automedicació, així com l’incompliment o augmentar la durada del tractament prescrit.

Deixa un comentari