Publicat el 31/05/2019

El distintiu de zona verda per a veïns i assimilats serà el mateix que el del 2018, així que les persones que tinguin el de l’any passat enganxat al vehicle,  els hi serveix per a aquest estiu i no caldrà que el tornin a demanar

El proper dissabte 1 de juny torna a entrar en funcionament la zona verda d’aparcament gratuïta exclusiva per a veïns de Vilassar de Mar i assimilats, en carrers del Pla de l’Avellà i la Xinesca, per a l’època d’estiu (divendres, dissabtes, diumenges i dies festius dels mesos de juny, juliol i agost). La mesura, present al Pla de Mobilitat Urbana Sostenible, està destinada a facilitar a les persones del municipi l’aparcament en l’entorn d’aquestes zones especialment concorregudes durant l’estiu.
A continuació recordem tota la informació relacionada amb la zona verda en carrers del Pla de l’Avellà i la Xinesca per a l’època d’estiu (divendres, dissabtes, diumenges i dies festius dels mesos de juny, juliol i agost).
Què és?
Una zona d’aparcament gratuïta exclusiva per a veïns de Vilassar de Mar i assimilats, en carrers del Pla de l’Avellà i la Xinesca per a l’època d’estiu, amb l’objectiu de facilitar l’aparcament a aquestes persones en àrees d’especial concurrència en la temporada estival.
Horaris
En funcionament els divendres, dissabtes, diumenges i dies festius dels mesos de juny, juliol i agost.
Qui pot demanar la targeta d’estacionament?
Si teniu el distintiu de l’any passat (2018) us servirà per aquest estiu (2019). Si no el teniu i el voleu demanar, recordeu que l’Ajuntament expedirà targeta d’aparcament per zona verda exclusiva per a veïns i assimilats als vehicles dels sol·licitants que compleixin els següents requisits:
1. Sol·licitants titulars de vehicles que estiguin inscrits en el padró de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica d’aquest Ajuntament de Vilassar de Mar.
2. Assimilats:
2.1. Sol·licitants, empadronats a Vilassar de Mar, que acreditin la titularitat del vehicle.
2.2. Sol·licitants, titulars d’un vehicle, que acreditin ser titulars d’un habitatge inscrit en el padró de l’impost sobre béns immobles d’aquest ajuntament amb relació a béns urbans d’ús residencial, o que acreditin el seu dret a l’ús d’un habitatge a Vilassar de Mar en virtut d’un contracte de lloguer de durada mínima un any.
2.3. Sol·licitants, titulars d’un vehicle, que acreditin que tenen cura justificada d’un familiar amb diversitat funcional (persona amb discapacitat) resident a Vilassar de Mar.
2.4. Sol·licitants, titulars d’un vehicle que acreditin que treballen en un dels carrers afectats durant els dies d’aparcament regulat.
La titularitat del vehicle s’acreditarà mitjançant el permís de circulació. En cas de vehicles de renting/vehicles d’empresa, s’acreditarà la titularitat mitjançant el contracte de renting/document emès per a l’empresa com a conductor habitual del vehicle.

Com sol·licitar la targeta?
El control es farà mitjançant la targeta d’aparcament expedida per l’Ajuntament.
La targeta s’ha de sol·licitar a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà que es troba a l’Ajuntament (de dilluns a divendres de 9 a 14 h) o de forma electrònica a través del web municipal www.vilassardemar.cat (instància genèrica).
On estan les zones verdes d’estacionament per a residents?
A la zona del Pla de l’Avellà:
• Carrer Montcabrer
• Ronda de Catalunya
• Carrer de ca l’Amell
• Carrer de ca l’Avellà
• Carrer Cristòfor Colom (entre carrer Montcabrer i Riera d’en Cintet)
• Carrer del Torrent del Porxo
• Carrer de Sant Joaquim
• Carrer de l’alcalde Joan Batalla
• Carrer del Doctor Fleming
• Carrer de Santa Elena
• Carrer del Rosari (entre Riera d’en Cintet i ctra. d’Argentona)
• Carrer Santa Coloma (entre Riera d’en Cintet i ctra. d’Argentona)
• Carrer Enric Granados (entre N-II i carrer Colom)
• Carretera d’Argentona
• Riera d’en Cintet (entre Colom i N-II)
A la zona de La Xinesca:
• Carrer del Congrés
• Carrer Santa Marta
• Carrer de Sant Vicenç (vorera de Mataró)
• Carrer de la Xinesca
• Carrer Torrent d’en Cuyàs
• Carrer de la Mar Xica
• Ronda Vilassar
• Av. Beniamino Farina
• Carrer de la Mar
• Carrer Maria Vidal (entre carrer Sant Vicenç i Ronda de Vilassar)

Deixa un comentari