Publicat el 08/01/2016

La presència del pastor i les seves ovelles al Parc de la Serralada s´emmarca dins el Conveni entre la Diputació de Barcelona i l´Obra Social ´la Caixa´ per a la conservació dels espais naturals.
Concretament, aquesta acció forma part del projecte Potenciació de la pastura extensiva en zones forestals com a eina de gestió dels ecosistemes agroforestal i el seu objectiu és doble: per una banda, la tasca de prevenció d´incendis forestals i, per una altra, la recuperació d´espais oberts i la millora i ampliació de les zones de pastura existents al parc.
La participació del ramat té, efectivament, molt a veure amb aquests propòsits. Així, quant a la prevenció d´incendis, el ramat col·labora en el manteniment de les franges de prevenció d´incendis realitzades a totes les pistes principals del parc, entre elles la pista carenera.
El pas regular del ramat per aquestes franges permet mantenir la vegetació controlada i que no s´hi torni a acumular un excés de material combustible. Amb aquesta finalitat, s´han dissenyat itineraris d´acord amb el pastor, per tal de fer possible el pas per les franges. Per afavorir l´arribada del ramat fins a indrets més allunyats del que és habitual, s´han construït tancats i abeuradors en diferents indrets del parc. Un d´ells és a Teià.
Quant a la recuperació d´espais oberts i ampliació de les zones de pastures existents al parc, l´objectiu és frenar l´avançament dels boscos i la pèrdua de biodiversitat provocada per l´abandonament progressiu de les activitats agràries i rurals.
Aquesta actuació, per una banda, afavoreix la prevenció d´incendis forestals atès que trenca la continuïtat del combustible; per una altra, afavoreix la presencia d´espècies de fauna i flora pròpies dels espais oberts i, a més a més, permet la creació de zones de pastura en les quals el ramat pot alimentar-se.
Una altra actuació que combina la gestió forestal i la prevenció d´incendis és la creació de zones adevesades de bosc, on el ramat pot pasturar, que també disminueixen el risc d´incendi ja que són zones de baixa densitat arbrada.

Celebrem la presència del ramat com a senyal de consolidació del projecte i esperem que durant molts anys els xais pasturin pels camps i boscos del Parc de la Serralada Litoral.

Deixa un comentari

Meslloc
GERMANS HOMS 10-18-2
Servei de neteja Pere i Angel