Publicat el 14/05/2014

Des del passat 18 de març, les visites a la Unitat Funcional d’ELA (UFELA) de l’Hospital de Bellvitge, que fins ara es realitzaven només els divendres al matí, també s’estan realitzant els dimarts a la tarda. Aquesta ampliació en l’horari d’atenció a les persones afectades d’ELA i famílies ha estat possible gràcies a un ajut que l’Obra Social “La Caixa” ha concedit a  la Fundació Miquel Valls. 


Des de la UFELA es poden atendre més pacients a la setmana, donant resposta a l’elevada demanda rebuda i millorant la qualitat assistencial, ja que els diferents especialistes poden destinar més temps a cada visita i els pacients podran mantenir la continuïtat necessària en les visites periòdiques.
Des de l’any 2010, la Fundació Miquel Valls ha estat co-partícip de la UFELA, amb una treballadora social, una terapeuta ocupacional i una psicòloga de l’entitat integrats a l’equip d’atenció hospitalari i treballant per aconseguir les millores necessàries per tal de poder oferir a les persones afectades per la malaltia l’atenció que requereixen.
La missió de la UFELA és oferir una atenció integral i de qualitat, sostenible i eficient, coordinant els diferents professionals implicats en l’atenció a les persones afectades d’ELA, tant de l’àmbit mèdic com social, i, alhora, fomentar la investigació de la malaltia i la participació dels pacients en assajos clínics. L’Hospital de Bellvitge és actualment el centre hospitalari on s’atenen a més persones afectades d’ELA de tot Catalunya, arribant a més  del 50% de la població afectada.
Així mateix, la Fundació també ofereix atenció a domicili a tot Catalunya, per professionals en treball social, teràpia ocupacional i psicologia. L’atenció a domicili es coordina amb l’atenció realitzada des de la UFELA, així com  amb la resta de centres hospitalaris, professionals i recursos de la xarxa pública i privada.
La Fundació, en nom de tot l’equip de la UFELA  i de totes les famílies que  està atenent, volen agrair de tot cor a l’Obra Social “la Caixa” que hagi considerat rellevant oferir el seu suport a les persones afectades d’ELA i  a les famílies.

Deixa un comentari