Publicat el 23/03/2014

Per segona vegada s’ha reunit la Comissió de treball de l’Ajuntament de Badalona sobre sòlids flotants, amb l’objectiu d’estudiar la presència d’aquesta mena de residus a les platges d’aquest municipi. A aquesta reunió, a més dels representants del govern, dels grups municipals i tècnics de l’Ajuntament que formen part de la comissió, hi han participat també representants de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, un responsable de la planta depuradora del Besòs i un responsable d’Aigües de Barcelona que han explicat el funcionament del sistema de sanejament de les aigües residuals de tota l’àrea metropolitana. També han assistit a la reunió responsables de la Confraria de pescadors de la ciutat.


Durant la reunió s’ha posat de manifest que les depuradores són sistemes eficaços per depurar l’aigua residual i que s’han de veure com un mecanisme que ajuda a resoldre un problema. Els residus sòlids que porten les aigües residuals en períodes que no hi ha pluges se separen per evitar que entrin al procés de tractament de les aigües i s’envien a l’abocador per a la seva eliminació. Només en episodis de pluges es produeixen abocaments directes al mar, a través d’un emissari submarí, per la manca de capacitat de tractament en aquests casos. Es tracta d’una operació habitual que es produeix a totes les depuradores de Catalunya. En episodis de pluja la situació també s’agreuja perquè els sobreeixidors, les rieres i els rius també fan aportacions directes d’aigües residuals i sòlids al mar.
El que la comissió no pot aclarir encara és el motiu pel qual durant alguns estius apareixen sòlids flotants a la platja de Badalona sense que s’hagi produït un episodi de pluja intensa que pugui haver provocat aquesta situació.
Per aquest motiu, la comissió ha acordat demanar informes detallats a l’AMB i a l’ACA per tal de poder contrastar les dades provinents del funcionament de l’emissari de la depuradora amb la pluviometria i amb les dates en les quals els pescadors han detectat sortida d’aigües i sòlids, per tal de comprovar si hi ha hagut alguna anomalia.


Una altra de les qüestions que s’han posat de manifest durant la reunió és que abans de la implantació dels primers sistemes de sanejament totes les aigües residuals anaven al mar sense cap mena de tractament previ. En aquest sentit part dels residus són històrics i estan acumulats al fons marí.
Per altra banda, també es veu necessari endegar alguna campanya informativa adreçada a la ciutadania per conscienciar sobre els residus sòlids que es llencen al WC. Aquests residus van a parar als sistemes de clavegueram i d’aquí poden ser abocats al mar i al tenir una difícil degradació persisteixen en el medi durant molt de temps.

Deixa un comentari

Meslloc
Bosc Màgic dels Tions al Rukimon
GERMANS HOMS 10-18-2