Publicat el 05/01/2014

La regidoria de Seguretat Ciutadana de l´Ajuntament de Premià de Dalt ha posat en marxa una nova campanya destinada a  reorientar els comportaments inadequats dels animals de companyia a la via pública, i que els seus propietaris observin les mesures que recull la normativa vigent.
L’objectiu, com explica el regidor de Seguretat Ciutadana, Jordi Navarro, “és fomentar la convivència ciutadana i tenir el poble més net”. Primer s´informa amb un avís, i a partir d´aquest, es sancionaran les infraccions que s´observin.
Els agents de la Policia controlen que els gossos vagin correctament lligats i que no envaeixin els espais dedicats als jocs infantils, que els propietaris recullin els excrements i que els animals estiguin inscrits en el registre municipal –un tràmit gratuït- i portin el xip d´identificació.
La sanció per als propietaris que no compleixin l´ordenança municipal oscil·la entre els 100 i els 500 euros. En el cas de les infraccions a la llei sobre la tinença d´animals potencialment perillosos poden arribar als 30.000 euros. Hi ha tres tipus de sancions, lleus, greus i molt greus.
S’ha instal·lat senyalització específica on s´informa als veïns de les normes específiques que han de seguir els propietaris de gossos i animals domèstics. L’Ajuntament ha editat un tríptic informatiu en què s´incorpora la normativa a complir pels gossos considerats potencialment perillosos i pels seus propietaris, així com també dels comportaments que infringeixen la normativa d´àmbit penal. A banda, s’han instal·lat 25 papereres específiques per a dipositar-hi els excrements del gos i que alhora són dispensadores de bosses per a facilitar-ne la recollida.

Deixa un comentari