Publicat el 11/06/2014

La unificació prevista al 25% representaria un greuge envers les pimes, que ja paguen tipus efectius més alts que les grans empreses.
La patronal celebra la intenció d’afavorir fiscalment la reinversió de beneficis, una reivindicació històrica de la patronal.
És fonamental estendre la reforma fiscal més enllà dels tipus impositius i implantar un nou model de gestió tributària “business friendly”. 
La patronal considera que el paquet de mesures pel creixement del Govern espanyol va en la bona direcció i demana que en els convenis de creditors s’estableixin quitances als deutes públics
PIMEC ha valorat els recents anuncis del Govern sobre alguns detalls de la propera reforma fiscal, a l’espera de poder avaluar amb més precisió les propostes de reforma un cop s’hagin fet públiques en la seva integritat
La patronal demana que la reforma fiscal contempli també una baixada de l’impost de societats per a les pimes del 25% al 20%, i adverteix que si no es du a terme, i s’eliminen les deduccions, com s’ha anunciat, les pimes podrien pagar més impost que fins ara i més que les grans empreses. PIMEC recorda que la rebaixa de la fiscalitat de les pimes fou una de les promeses electorals del Partit Popular.
Per tant, la patronal no comparteix el criteri d’unificar els tipus de l’impost de societats per a grans i petites empreses. El propi Informe Lagares ja considerava, com va afirmar recentment el president del Govern, Mariano Rajoy, que els tipus reduïts de societats per a pimes eren un “fre” pel creixement empresarial. La patronal manté, en canvi, que el principal “fre” ve d’uns costos de compliment fiscal desproporcionats a les pimes. El president de la Comissió Econòmicofiscal de PIMEC, Joan M. Gimeno, recorda que “les lleis tributàries segueixen pensades per a les grans empreses i les pimes han de complir amb nombroses i exagerades formalitats, declaracions, documentacions, etc.”.
Uns tipus nominals més baixos són l’únic element favorable als petits negocis, que queden però desvirtuats per les nombroses deduccions de les grans empreses, que els permeten pagar un tipus efectiu més baix. Segons les declaracions del president, fins i tot les pimes que han creat ocupació i que gaudien de tipus encara més baixos (20-25%), podrien perdre aquest avantatge el 2015, tot i que caldrà verificar-ho amb el text final de la reforma. PIMEC manifesta doncs la seva preocupació davant aquesta aparent manca de sensibilitat envers les pimes a la futura reforma fiscal.
En aquest sentit, però, les manifestacions de Mariano Rajoy a favor dels beneficis fiscals a la reinversió de beneficis empresarials són celebrades per PIMEC, ja que es tracta d’una històrica reivindicació de la patronal.
Les nombroses i complexes deduccions a l’impost de societats han estat certament una via per a que les grans corporacions acabin pagant un tipus efectiu inferior a les pimes. Tot i que simplificar tributs és doncs un objectiu compartit per PIMEC, la patronal considera que caldria afavorir amb l’estructura de l’impost tant la reinversió de beneficis com el R + D o la internacionalització.
Més enllà de l’impost de societats, PIMEC també considera positiu rebaixar l’escala del gravamen d’IRPF, suprimint l’escala complementària introduïda el 2012, en principi de manera transitòria i després perpetuada en el temps. Aquesta escala afecta majoritàriament rendes del treball i d’activitats econòmiques de professionals i petits empresaris i, per tant, acaba tenint efectes regressius i rebaixant la renda disponible dels petits i mitjans contribuents.
PIMEC considera necessària una reforma fiscal profunda, que no només instauri impostos més senzills i justos, sinó també un model de gestió tributària business friendly, allunyat del control obsessiu i massa sancionador dels que ja declaren. Tot plegat no ha estat considerat per la Comissió Lagares i PIMEC espera que el Govern ho tingui en compte a l’hora de dissenyar la reforma fiscal en les properes setmanes. 
Pel que fa al paquet de mesures pel creixement, anunciat al darrer Consell de Ministres, PIMEC el valora positivament però considera que encara caldria ajustar alguns detalls importants. En els convenis amb creditors, per exemple, és fonamental poder establir també quitances als deutes públics (hisenda i seguretat social), que solen representar el gruix del deute a moltes pimes. Els nous ajuts per reindustrialització i internacionalització, per la seva banda, s’haurien de desplegar amb celeritat i afavorir sobretot les pimes.

Deixa un comentari

GERMANS HOMS 10-18-2
Meslloc
Servei de neteja Pere i Angel