Publicat el 21/03/2014

Aquestes obres tenen previst començar el proper dilluns 24 de març amb l’actuació d’ampliació de voreres del carrer Sant Genís, en el tram comprès entre el carrer Buenos Aires i la carretera de Cabrils. Mentre durin les obres (aproximadament un mes) es tancarà al trànsit rodat. Atès que els aparcaments existents desapareixeran, s’està habilitant com a aparcament l’espai de l’antic Patronat que quedava per urbanitzar.
La Policia Local i l’empresa constructora Vialitat i Serveis, SA, adjudicatària de les obres, vetllaran per tal que l’afectació del trànsit sigui el mínim possible. Per a qualsevol dubte sobre les obres es pot contactar amb els Serveis Tècnics Municipals de l’Ajuntament al tl. 937542400.
L’Ajuntament també durà a terme la primera fase de les obres d’urbanització per adequar com a vial urbà el tram de l’actual carretera de Cabrils, entre la carretera N-II fins a l’altura del carrer Santa Maria, i d’altres vials del seu entorn.
D’altra banda, el dia 31 de març està prevista una altra actuació per acabar de reconvertir en carrers de prioritat invertida els següents vials: carrer Santa Isabel (entre Sant Ignasi i Rector Bartrina), De la Pau (entre Sant Ignasi i Montserrat), Rector Bartrina (entre De la Pau i Santa Isabel) i Sant Ignasi (entre pl. del Círcol i carretera de Cabrils).

Deixa un comentari

GERMANS HOMS 10-18-2
Bosc Màgic dels Tions al Rukimon
Servei de neteja Pere i Angel