Publicat el 11/01/2018

El programa d’incentius a la inversió està adreçat a persones desocupades que s’incorporin al món laboral com a autònoms individuals o autònoms autònoms integrats en una societat civil o mercantil de nova creació

L’Ajuntament de Vilassar de Mar posa en marxa una línia de subvencions a autònoms, petites i mitjanes empreses per fomentar l’ocupació i l’activitat econòmica al municipi. Les persones interessades poden sol·licitar les ajudes fins el 31 de gener de 2018.

Les subvencions van destinades a finançar projectes i activitats d’interès econòmic que tinguin com a objectiu fomentar l’ocupació i l’activitat, per a l’any 2017, i es distribueixen en dos programes, el d’incentius a la inversió i el d’incentius a la contractació. L’import màxim que s’atorgarà per a tots els ajuts serà de 40.000 euros. Pel que fa al programa d’incentius a la inversió, cada societat, empresa o persona podrà obtenir fins a un màxim de 2.000 euros mentre que per al programa d’incentius a la contractació fins a un màxim de 2.500 euros.

El programa d’incentius a la inversió està adreçat a persones desocupades que s’incorporin al món laboral com a autònoms individuals o autònoms integrats en una societat civil o mercantil de nova creació i que hagin causat alta inicial en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) a partir de l’1 de gener de 2017 i que no hagin obtingut cap subvenció de l’Ajuntament per aquest concepte en els últims dos anys previst al de l’aprovació de la convocatòria.
El de la contractació està adreçat a petites i mitjanes empreses o autònoms que contractin, per un període mínim de 6 mesos i a jornada complerta, a persones desocupades empadronades al municipi de Vilassar de Mar, inscrites a l’oficina del SOC i al Servei d’Intermediació Laboral Municipal i que no hagin obtingut cap subvenció de l’Ajuntament per aquest concepte en els últims dos anys previs al de l’aprovació de la convocatòria.

Al web de l’Ajuntament s’especifiquen els requisits que s’han de complir i la documentació que s’ha d’aportar així com els criteris d’atorgament.
Enllaç : https://www.vilassardemar.cat/seu_electronica/tauler-danuncis/convocatories/convocatoria-i-bases-per-a-la-concessio-de-subvencions-a-autonoms-petites-i-mitjanes-empreses-per-fomentar-locupacio-i-lactivitat-economica-corresponent-a-lany-2017

Shares

Deixa un comentari

Servei de neteja Pere i Angel
GERMANS HOMS 10-18-2
Lucas Fox
Shares